Vítejte u nás!

Kostel Všech svatých, Praha - Uhříněves
Kostel Všech svatých, Praha - Uhříněves

Sbírka na činnost charit

V neděli 22. března 2020 se mněla v naší arcidiecézi konat plánovaná sbírka na činnost charit. Vzhledem k tomu, že to okolnosti neumožnili, generální vikář a prezident Arcidiecézní charity Mons. Jan Balík nás žádá o jinou formu příspěvku.  

Místo daru v kostelní sbírce na činnost charity, prosíme, věnujte svůj dar přímo na účet Arcidiecézní charity Praha:  

Bankovní spojení: 749011 / 5500 

variabilní symbol pro tuto mimořádnou sbírku: 2303 

Za vaše dary předem děkujeme.

FARNÍ AKTUALITY

od 16. března 2020 do odvolání.

Vzhledem k nové situaci a rozhodnutí vlády ze dne 15. 3.2020 se mše svaté v našich kostelích až do odvolání ruší. Budete je moci sledovat prostřednictvím online přenosu na facebookové stránce farnosti: Farnost Uhříněves YouTube kanálu: fara uhrineves

Seznam online přenosů:

V pondělí v 18.00 hod.

V úterý v 18.00 hod.

Ve středu v 18.00 hod.

Ve čtvrtek v 18.00 hod.

V pátek v 18.00 hod.

V sobotu v 8.00 hod.

V neděli v 9.30 hod.

Během tohoto období nebudou probíhat pravidelné aktivity a setkání ve farnosti, jako např. vyučování náboženství, setkání ministrantů, biblická sdílení, modlitby matek, setkání mládeže a nedělní farní káva.

Plánovaná obnova farnosti a úklid v kostele sv. Ondřeje v Kolovratech, které se měli uskutečnit v sobotu 21.3. 2020, nebudou.

Křížové cesty:

Chceme Vás pozvat k modlitbě křížových cest, které budou online přenášeny:

Ve čtvrtek v 17.30 hod.

V pátek v 17.30 hod.

V neděli v 18.00 hod.

Příležitost k modlitbě:

Kostel Všech svatých v Uhříněvsi je otevřený každý den od 8.00 hod do 19.00 hod.

Svátost smíření:

Svátost smíření bude udělována po dohodě s knězem. Pro komunikaci prosím využijte telefonní čísla:

P. Mgr. Marian Brudny SVD: 736 522 835

P. Mgr. Juraj Begany SVD: 733 274 720

Projevem lásky dnešních dnů je dodržovat karanténu a zůstat doma. Využijte tento čas jak nejlépe můžete, stravte ho s rodinou a modlitbou.

 

------------------------------

Pravidelní program nyní není aktuální.

Mše svaté:

 • pondělí
  • mše svatá v 18:00 v Uhříněvsi
 • úterý
  • mše svatá v 18:00 v Dubečku
  • biblické sdílení v 19:00 na faře v Uhříněvsi
 • středa 
  • mše svatá v 18:00 v Uhříněvsi
  • modlitby matek v 19:00 na faře v Uhříněvsi
 • čtvrtek 
  • křížová cesta pro děti od 18:00h., následuje mše svatá také pro rodiče s dětmi - pozor v Uhříněvsi (po celou dobu postní)
 • pátek
  • mše svatá v 18:00 v Uhříněvsi; od 16:00 do 17:00 adorace, od 17:30 křížová cesta ve farním kostele v Uhříněvsi
 • sobota 
  • mše svatá v 8:00 v Uhříněvsi
  • mše svatá s nedělní platností v 16:00 v Královicích
 • neděle
  • mše svatá v 8:00 v Dubečku
  • mše svatá v 9:30 v Uhříněvsi 
  • mše svatá v 11:30 v Kolovratech
  • mše svatá v 18:00 v Uhříněvsi

Modlitby matek probíhají každou středu od 19:00h. na faře v Uhříněvsi.

 • Pravidelně je možné přijmout svátost smíření cca půl hodiny před každou pravidelnou mší sv. v našich kostelích. Další příležitosti jsou při pátečních adoracích ve všech našich kostelích.  
 • Živý růženec - rozpis desátků na březen 2019. 

Rozvrh výuky náboženství na školní rok 2019/2020

Vyučování náboženství: tento týden podle pravidelného pořádku.

 • Pondělí – Kolovraty/škola – 13:00 - 13:45 pro 1.–3.tř.; 14:00 - 14:45 pro 4–5.tř.
 • Úterý – Uhříněves/fara – 15:30 – 16:15 pro 1.. a 2. tř.; 16:15 - 17:00 pro 3. tř.
 • Středa - Uhříněves/fara – 15:30 - 16:15 pro 4.-5. tř.; 16:15 - 17:00 pro 6. – 9.tř

  

Svět se spojí v modlitbě za zastavení epidemie koronaviru

Papež František se ve středu 11. března prostřednictvím zvláštního videoposelství připojí ke dni modlitby a postu vyhlášeného římským vikariátem.   

 

Papež František se ve videoposelství obrátí s modlitbou k Panně Marii. „V těchto dnech zdravotní krize svěřuje Svatý otec město Řím, Itálii a celý svět ochraně Matky Boží, jako znamení spásy a naděje.”

A také římský kardinál, Angelo De Donatis, napsal dopis Římanům a navrhl den modlitby a půstu před epidemií koronaviru. „S ohledem na nutnost této chvíle ve spolupráci s Biskupskou radou žádám všechny křesťany z Říma, aby ve středu 11. března 2020 nabídli den modlitby a půstu, aby vzali Boží pomoc našemu městu, Itálii a pro svět,“ napsal.

Bohoslužba, která začne v 19:00, bude prvním článkem modlitebního řetězce, který má spojit Římany s celou církví nejen v Itálii až do středy Svatého týdne, na niž je plánována další mše na poutním místě P. Marie Božské lásky v Castel di Leva. Každý večer ve stejnou hodinu se budou modlit za ochranu a pomoc Panny Marie, kterou obyvatelé Věčného města vždy vzývali ve chvílích úzkosti. Připomeňme, že právě před milostným obrazem uctívaným na tomto místě, avšak přeneseným kvůli bombardování do města, prosili Římané 4. června 1944 o záchranu města a složili slavnostní slib, když se schylovalo k rozhodujícímu boji (k bitvě však nedošlo, protože Němci ještě toho večera Řím opustili).

Kromě toho se postupně mezi věřícími šíří zpráva vyzývající k „mezinárodní mobilizaci v modlitbě“. Na již zmíněnou bohoslužbu tak naváže ve 20:00 společná modlitba křesťanů po celém světě. Modlitbu slavného růžence a Korunky k Božímu milosrdenství věnujeme za zastavení epidemie koronaviru a ochranu našich rodin. Modlitba je spojena se zasvěcením se Neposkvrněnému srdci Panny Marie. 

(Zdroj: Vatican News)

 
Nahoru