Vítejte u nás!

Kostel Všech svatých, Praha - Uhříněves
Kostel Všech svatých, Praha - Uhříněves

FARNÍ  AKTUALITY 

od 15.9. - 22.9. 2019

Dnes je 24. neděle v mezidobí.

 • pondělí - památka sv. Ludmily, mučednice
  • mše svatá v 18:00 v Uhříněvsi
 • úterý
  • mše svatá v 18:00 v Dubečku
 • středa 
  • mše svatá v 18:00 v Uhříněvsi
 • čtvrtek
  • dětská mše svatá v 18:00 v Kolovratech
 • pátek - památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů mučedníků
  • adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní a příležitost k svátosti smíření od 16:00 - 17:00 v Dubečku
  • adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní a přiležitost k svátosti smíření od 17:30 v Uhříněvsi
  • mše svatá v 18:00 v Uhříněvsi
  • rozhovory o víře od 19:00 na faře
 • sobota - svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
  • mše svatá v 8:00 v Uhříněvsi
  • mše svatá s nedělní platností v 18:00 v Královicích
 • neděle 
  • mše svatá v 8:00 v Dubečku
  • mše svatá v 9:30 v Uhříněvsi 
  • mše svatá v 11:30 v Kolovratech
  • mše svatá v 18:00 v Uhříněvsi

 

 

Hovory o víře

 

 • každý pátek se od 19h. koná na faře setkání zájemců z řad dospělých u rozhovorů nad vírou a společně prožívanými otázkami všedních dnů křesťana v našem tisíciletí. 

 • Modlitby matek probíhají každou středu od 19:00h. na faře v Uhříněvsi. 
 • Zapojte se do misií! V kostelích naší farnosti je možné odevzdávat staré mobilní telefony (nejlépe i s baterií, nabíječka není třeba) a také klíče od zámků, které již nepotřebujete a leží doma ladem. I tak lze pomoci misionářům, protože vytěžené kovy z těchto předmětů přinesou finanční užitek tam, kde působí. 
 • Pravidelně je možné přijmout svátost smíření půl hodiny před každou pravidelnou mší sv. v našich kostelích. Další příležitosti jsou při pátečních adoracích ve všech našich kostelích.  
 • Živý růženec - rozpis desátků na září 2019. 

Rozvrh výuky náboženství na školní rok 2019/2020: výuka začne 30. září

 • Pondělí – Kolovraty/škola – 13:15 - 14:00 pro 1.–3.tř.; 14:15 - 15:00 pro 4–5.tř.
 • Úterý – Uhříněves/fara – 15:30 – 16:15 pro 1.. a 2. tř.; 16:15 - 17:00 pro 3. tř.
 • Středa - Uhříněves/fara – 15:30 - 16:15 pro 4. tř.; 16:15 - 17:00 pro 5. – 8.tř.
 • Setkávání mládeže každou neděli od 19:00 na faře

  

Jen pokora umožňuje navazovat autentické vztahy 

Papež před polední mariánskou modlitbou 1. září, nám. sv. Petra

 

Evangelium této neděle (srov. Lk 14,1.7-14) nám prezentuje Ježíše během návštěvy v domě jednoho z předních farizeů. Ježíš zpozoroval, jak se pozvaní snaží vybírat si přední místa. Je to poměrně častý jev i v naší době a nejenom mezi hosty pozvanými k obědu. Obvykle se vyhledávají přední místa na potvrzení domnělé nadřazenosti jedněch nad druhými. Ve skutečnosti však tato snaha o získání předních míst poškozuje společenství jak občanské, tak církevní, protože boří bratrství. Všichni známe takové kariéristy, kteří se stále derou dopředu. Ubližují bratrství, škodí bratrství. V této situaci Ježíš vypráví dvě krátká podobenství.

První je určeno tomu, kdo je pozván na hostinu, a vybízí jej, aby nehledal přední místo, protože by »mohl být pozván někdo vzácnější než ty, a ten, kdo pozval tebe i jeho, by přišel a řekl ti: „Uvolni mu, prosím, místo“ a jdi dozadu! Tu bys musel s hanbou zaujmout poslední místo« (v. 8-9). Ježíš totiž učí opačnému postoji: »Když budeš pozván, jdi si sednout na poslední místo, takže až přijde ten, který tě pozval, řekne ti: „Příteli, pojď si sednout dopředu!« (v.10). Netřeba tedy iniciativně usilovat o pozornost a vážnost druhých, nýbrž spíše ji dopřát těm druhým. Ježíš nám neustále ukazuje cestu pokory – musíme se učit pokoře – protože je to ta nejvíce autentická cesta, která rovněž umožňuje navazovat autentické vztahy. Pravá pokora, nikoli fingovaná, které se v Piemontském kraji říká hrbatá pokora (mugna quacia). Nikoli taková, nýbrž pravá pokora.

V druhém podobenství se Ježíš obrací na toho, který zve, a poukazuje na způsob výběru pozvaných. Říká: »Když strojíš hostinu, pozvi žebráky a mrzáky, chromé a slepé. A budeš blahoslavený, protože oni ti nemají čím oplatit« (v.13-14). Také tady jde Ježíš zcela proti proudu a jako vždy vyjevuje logiku Boha Otce. A dodává také klíč, umožňující výklad jeho slov. Jaký klíč? Zaslíbení. Budeš-li si tak počínat, »dostaneš odměnu při vzkříšení spravedlivých« (v.14). To znamená, že kdo bude takto jednat, bude mít božskou odměnu, která je mnohem vyšší než ta lidská. „Udělám ti laskavost a ty mně taky“ – to není křesťanské. Pokorná štědrost je křesťanská. Lidská odměna obvykle vztahy falšuje a komercializuje. Zavádí osobní zájem do vztahu, který by měl být štědrý a zdarma. Ježíš vybízí k nezištné štědrosti, aby nám otevřel cestu k radosti mnohem větší, radosti z účasti na lásce samého Boha, který nás všechny očekává na nebeské hostině.

 

 

 

 

 
Nahoru