Vítejte u nás!

Kostel Všech svatých, Praha - Uhříněves
Kostel Všech svatých, Praha - Uhříněves

FARNÍ AKTUALITY od 9.12. do 16.12.2017

Dnes je 2. neděle adventní

 • pondělí -  mše sv. v 18h. v Uhříněvsi - rorátní pro děti, adorace od 20 - 21h. v Kolovratech s příležitostí k svátosti smíření. 
 • úterý -  mše sv. v 18h. v Dubečku, od 20 - 21h. adorace v Uhříněvsi v kapli Božího hrobu s příležitostí k svátosti smíření.  
 • středa -  mše sv. rorátní v 6:15h. v Uhříněvsi. V Kolovratech adorace od 20 - 21h.  s příležitostí ke svátosti smíření. 
 • čtvrtek - mše sv. v 18h. rorátní v Kolovratech, od 20 - 21h. adorace v Dubečku s příležitostí k svátosti smíření. 
 • pátek - adorace od 17:30, mše sv. od 18h. v Uhříněvsi. Po mši sv. od 19h. pokračují hovory o víře pro mládež (vždy 1. a 3. pátek v měsíci) a dospělé (2. a 4. pátek v měsíci).
 • sobota - rorátní mše sv. 8:00 v Uhříněvsi, po mši sv. snídaně na faře pro všechny; večerní mše sv. s nedělní platností v 16:00 v Královicích. 
 • v neděli - mše sv. v 7:55 v Dubečku, v 9:30 Uhříněves a 11:30 Kolovraty a večerní mše od 18h. v Uhříněvsi. 
 • Další oznámení: 
 • Hovory o víře

  každý 2. a 4. pátek v měsíci se od 19h. koná na faře setkání zájemců z řad dospělých u rozhovorů nad vírou a společně prožívanými otázkami všedních dnů křesťana v našem tisíciletí. 

  Setkávání mládeže

  každý 1. a 3. pátek v měsíci probíhá setkání mládeže naší farnosti (od 8. třídy výše) po mši sv. od 19h. na faře. Srdečně zveme!

 • Modlitby matek probíhají každou středu od 19:00h. na faře v Uhříněvsi. 
 • Zapojte se do misií! V kostelích naší farnosti je možné odevzdávat staré mobilní telefony (nejlépe i s baterií, nabíječka není třeba) a také klíče od zámků, které již nepotřebujete a leží doma ladem. I tak lze pomoci misionářům, protože vytěžené kovy z těchto předmětů přinesou finanční užitek tam, kde působí. 
 • Pravidelně je možné přijmout svátost smíření půl hodiny před každou pravidelnou mší sv. v našich kostelích. Další příležitosti jsou při pátečních adoracích ve všech našich kostelích.  

Rozvrh výuky náboženství na školní rok 2017/2018:

 • Pondělí – Kolovraty/škola – 13.15 – 1.–3.tř.; 14.15 – 4–5.tř.
 • Úterý – Uhříněves/fara – 15.30 – 1.. a 2. tř.; 16:15 - 3. tř.
 • Středa - Dubeček - 14h.; Uhříněves/fara – 15.30 – 4. – 6.tř.; 16.15 – 7. – 8.tř.
 • Setkávání mládeže 1. a 3. pátek v měsíci od 19h. na faře

  

Advent

Nový církevní rok začíná první adventní nedělí. Název pochází z latinského slova "adventus" (příchod). V křesťanském smyslu slova tento výraz označuje příchod Mesiáše, který se uskutečnil narozením Ježíše Krista a slaví se o Vánocích (25.12.). V adventu se věřící vžívají do atmosféry dlouhé přípravy na první příchod Vykupitele do lidských dějin a zároveň oživují touhu po jeho druhém příchodu na konci časů, ale rovněž do svého vlastního života.

Dnes trvá adventní doba 4 neděle před slavností Narození Páně (25.12.). První začátky adventu se objevily v jižní Galii a ve Španělsku koncem 4. století. Od 12. do 13. století se stal advent začátkem nového liturgického roku, který do té doby začínal Vánocemi.

K předvánoční výzdobě patří již tradičně adventní věnec se čtyřmi svícemi, které se postupně zapalují, takže na konci adventu svítí všechny čtyři. Tento zvyk nepřímo navazuje na židovskou tradici starou více než 2000 let při slavení svátků světla zvaných "chanuka", které spadají na přelom listopadu a prosince (v letošním židovském roce 5762 připadá začátek chanuky na 9.12.).

adventní době se při bohoslužbách používá fialová barva a oltáře se nezdobí květinami - na znamení usebranosti a kajícnosti (s výjimkou 3. adventní neděle, kdy je barva růžová - zdůraznění radostného očekávání). V lidových zvycích je však zdůrazněn i radostný charakter adventu - např. kolední obchůzky, adventní hry či vánoční vytrubování.Výraznou postavou adventní doby je poslední z řady starozákonních proroků sv. Jan Křtitel, který je Kristovým bezprostředním předchůdcem. Jde před Ježíšem a vydává mu svědectví svým kázáním, křtem obrácení a nakonec svou mučednickou smrtí.

Vánoční okruh končí svátkem Křtu Páně, který připadá vždy na neděli po 6. lednu, kdy se slaví slavnost Zjevení Páně neboli lidově svatých Tří králů. 

 
Nahoru