Vítejte u nás!

Kostel Všech svatých, Praha - Uhříněves
Kostel Všech svatých, Praha - Uhříněves

FARNÍ AKTUALITY

Dnes je 12. neděle v mezidobí. Všem přejeme hezké prázdniny. Níže je navrhovaný rozpis náboženství na další školní rok, prosím vemte jej v úvahu při plánování volnočasových aktivit vašich dětí na další období.

 • pondělí -  mše sv. v 18h. v Uhříněvsi
 • úterý -  mše sv. v 18h. v Kolovratech
 • středa - mše sv. 18h. v Uhříněvsi
 • čtvrtek - mše sv. v Uhříněvsi k příležitosti ukončení školního roku od 17h. v Uhříněvsi, mše sv. v Kolovratech nebude. Od 18h. je mše sv. u příležitosti svátku sv. Petra a Pavla v Dubečku. 
 • pátek - od 17:30 do 18h. adorace před vystavenou NSO, mše sv. od 18h. v Uhříněvsi.
 • sobota - 1. sobota v měsíci, mše sv. 8:00 Uhříněves za členy společenství živého růžence a rozdávání nových tajemství na další měsíc, mše sv. s nedělní platností  18:00 Královice. 
 • v neděli - mše sv. v 9:30 Uhříněves 11:30 Kolovraty, poutní mše sv. od 11h. v Dubečku.  
 • Další oznámení:  
 • Večerní mše sv. od 18h. v neděli o prázdninách již nebudou. Další až do září. 
 • Modlitby matek probíhají každou středu od 19:00h. na faře v Uhříněvsi. 
 • Zapojte se do misií! V kostelích naší farnosti je možné odevzdávat staré mobilní telefony (nejlépe i s baterií, nabíječka není třeba) a také klíče od zámků, které již nepotřebujete a leží doma ladem. I tak lze pomoci misionářům, protože vytěžené kovy z těchto předmětů přinesou finanční užitek tam, kde působí. 
 • Pravidelně je možné příjmout svátost smíření půl hodiny před každou pravidelnou mší sv. v našich kostelích. Další příležitosti jsou při pátečních adoracích ve všech našich kostelích.  

Orientační rozvrh výuky náboženství na školní rok 2017/2018:

 • Pondělí – Kolovraty/škola – 13.15 – 1.–3.tř.; 14.15 – 4–5.tř.
 • Úterý – Uhříněves/fara – 15.30 – 1.. a 2. tř.; 16:15 - 3. tř.
 • Středa - Dubeček - 14h.; Uhříněves/fara – 15.30 – 4. – 6.tř.; 16.15 – 7. – 8.tř.
 • Setkávání mládeže (mládež od 9. třídy a starší) v pondělí od 19h.

  

Když trochu povolíš, ono to půjde

Na předních sedáčkách automobilu seděli německý kněz a nigerijský kněz. Německý kněz se nacházel za volantem a jeho spořádané severské svědomí mu nedovolilo, aby svého afrického kolegu nepoučil ve věci bezpečnostních pásů.

Nigerijec na sedadle spolujezdce byl muž statný, dvoumetrový, zjevně svobodomyslný, pocházející patrně z míst, kde autonehody nepatří k nejčastějším příčinám úmrtí. S tím, že je třeba si popruhem zajistit tělo před průletem přes okénko, se setkal nejspíš poprvé.

Nigerijský kněz byl však hodný muž a rozhodl se německé kultuře ustoupit. Po vzoru svého kolegy za volantem se i on zkusil přepásat, zarval vší svou ne úplně nepatrnou silou za pás, a hle – ono to nešlo. Zarval víc – a pořád nic. Zarval ještě víc – a člověk už se téměř obával, že se něco z kovové konstrukce auta prohne, ale pás zůstal zatrvezele zavinutý.

Němec se na to nepohnutě díval a potom řekl: „Když trochu povolíš, ono to půjde.“

Když trochu povolíš, když trochu zpomalíš ono to půjde. Nejednou zacházíme se svým životem, jako Nigerijec s bezpečnostním pásem. Máme problém, tak vynaložíme všechny síly, namastíme svaly, napneme vůli, nažhavíme rozum, rveme za to a věc se nepohne nikam. Když trochu povolíš, tak to půjde. To je pro křesťana nepochybně vhodné motto na prázdniny. Prázdniny nejsou plniny, kdy zahltím všechny volné prostory prací nebo zábavou, ale časem alespoň trochu uprázdněným pro Boha a pro bližního. Poodstoupím od svých velkých projektů, od svých náročných zkoušek, zastavím se, nadechnu se, rozhlédnu se – po svém nitru a po svých bližních – a najednou zjistím, že právě ve chvíli, kdy mé úsilí trochu povolilo, odpověď přišla, anebo jsem dostal nečekané síly.

 
Nahoru