Vítejte u nás!

Kostel Všech svatých, Praha - Uhříněves
Kostel Všech svatých, Praha - Uhříněves

FARNÍ  AKTUALITY 

od 13.10. - 20.10. 2019

Dnes je 28. neděle v mezidobí.

 • pondělí 
  • mše svatá v 18:00 v Uhříněvsi
 • úterý  - památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
  • mše svatá v 18:00 v Dubečku
  • biblické sdílení v 19:00 na faře v Uhříněvsi
 • středa 
  • misijní růženec v 17:30 v Uhříněvsi
  • mše svatá v 18:00 v Uhříněvsi
  • modlitby matek v 19:00 na faře v Uhříněvsi
 • čtvrtek - památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
  • dětská mše svatá a modlitba růžence v 18:00 v Kolovratech
  • setkání mládeže v 19:00 na faře v Uhříněvsi
 • pátek - svátek sv. Lukáše, evangelisty
  • adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní a příležitost k svátosti smíření od 16:00 - 17:00 v Dubečku
  • adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní a příležitost k svátosti smíření od 17:30 v Uhříněvsi
  • mše svatá v 18:00 v Uhříněvsi
  • rozhovory o víře s P. Marianem Brudnym SVD, misionářem z Konga, od 19:00 na faře v Uhříněvsi
 • sobota 
  • mše svatá v 8:00 v Uhříněvsi 
  • mše svatá s nedělní platností v 18:00 v Královicích
 • neděle 
  • mše svatá v 8:00 v Dubečku
  • mše svatá v 9:30 v Uhříněvsi 
  • mše svatá v 11:30 v Kolovratech
  • mše svatá v 18:00 v Uhříněvsi  

 

 

Hovory o víře

 

 • každý pátek se od 19h. koná na faře setkání zájemců z řad dospělých u rozhovorů nad vírou a společně prožívanými otázkami všedních dnů křesťana v našem tisíciletí. 

 • Modlitby matek probíhají každou středu od 19:00h. na faře v Uhříněvsi. 
 • Zapojte se do misií! V kostelích naší farnosti je možné odevzdávat staré mobilní telefony (nejlépe i s baterií, nabíječka není třeba) a také klíče od zámků, které již nepotřebujete a leží doma ladem. I tak lze pomoci misionářům, protože vytěžené kovy z těchto předmětů přinesou finanční užitek tam, kde působí. 
 • Pravidelně je možné přijmout svátost smíření půl hodiny před každou pravidelnou mší sv. v našich kostelích. Další příležitosti jsou při pátečních adoracích ve všech našich kostelích.  
 • Živý růženec - rozpis desátků na říjen 2019. 

Rozvrh výuky náboženství na školní rok 2019/2020

 • Pondělí – Kolovraty/škola – 13:00 - 13:45 pro 1.–3.tř.; 14:00 - 14:45 pro 4–5.tř.
 • Úterý – Uhříněves/fara – 15:30 – 16:15 pro 1.. a 2. tř.; 16:15 - 17:00 pro 3. tř.
 • Středa - Uhříněves/fara – 15:30 - 16:15 pro 4.-5. tř.; 16:15 - 17:00 pro 6. – 9.tř.
 • Setkávání mládeže každý čtvrtek od 19:00 na faře

  

 

MISIJNÍ ŘÍJEN 2019

Zvu každého křesťana na jakémkoli místě a v jakékoli situaci k tomu, aby se hned dnes navrátil ke svému osobnímu setkání s Ježíšem Kristem, nebo alespoň aby učinil rozhodnutí, že se s ním chce setkat a že ho bude každý den bez ustání hledat. Nikdo nemá sebemenší důvod myslet si, že se ho toto pozvání netýká, protože „z radosti, kterou dává Bůh, není nikdo vyloučen.“ Kdo riskuje, nebude Pánem zklamán, a kdo učiní malý krůček směrem k Ježíši, objeví, že On už na jeho příchod čekal s otevřenou náručí…” (Papež František, Evangelii Gaudium)

30. listopadu 2019 uběhne 100 let od vydání apoštolského listu Maximum illud, kterým chtěl dát tehdejší papež Benedikt XV. po zničujícím světovém konfliktu nový impuls misijnímu úkolu hlásat evangelium. V listu zdůrazňuje, že jediným motivem misijní činnosti má být poselství a láska Pána Ježíše, šířené svatostí vlastního života a dobrými skutky

 


 
Nahoru