Filiální kostel sv. Markéty v Královicích

Filiální kostel sv. Markéty v Královicích

Filiální kostel sv. Markéty v Královicích je v 18. století zbarokizovaná stavba.

Exteriér byl opraven v roce 2002–2003. Interiér byl několika vloupáními značně zdevastován a ochuzen o mnoho drobných plastik. I přes to působí kostel zvláštním pokojem, jak se může každý přesvědčit.

Ke vzniku tohoto kostela se váže pověst, že na tomto místě – původně hrádku – se narodila českému králi Václavu II. a jeho manželce Jitce dcera Markéta. Z vděčnosti její patronce sv. Markétě Antiochijské, panně a mučednici, dal zbudovat tento kostel.

Dle historických pramenů ves Královice patřila kapitule vyšehradské, která byla i patronem kostela. Po válkách husitských působili v Královicích faráři utrakvističtí. Ozvěnou na tuto zdejší tradici jsou české nápisy jak na vítězném oblouku, tak na náhrobku před lavicemi.

Hlavní oltář, kazatelna i boční oltář sv. Františka Xaverského jsou barokních tvarů: obraz sv. Markéty na hlavním oltáři pochází od Jakuba Husníka z roku 1861. Jinak žádné nové úpravy v presbytáři nebyly provedeny. V prostoru sakristie lze vidět krásnou opukovou kamennou schránku na Nejsvětější svátost, s úpravou gotickou. Ve stěně za hlavním oltářem se nalézá další kamenné saktuarium se zahroceným ostěním.

Na kůru jsou jednomanuálové 3-rejstříkové varhany od Jindřicha Schiffnera ze začátku 20. století. S výjimkou těchto varhan je veškeré zařízení ve značně zchátralém (i když stále použitelném) stavu. V létě 2008 byly opraveny vnitřní omítky a celý kostel nově vymalován.

Ve věži kostela jsou umístěny dva staré zvony; jeden z nich byl za dramatických okolností v době 2. světové války zachráněn před rekvizicí.

Kostel je obklopen funkčním hřbitovem.

Dopravní spojení je zajištěno autobusem č. 266 (konečná Královice) a 366 (zastávka Pod Hradem). Oba jezdí ze stanice Depo Hostivař. Od autobusu je nutno asi 1 km jít pěšky.

 
 
Nahoru