Filiální kostel sv. Ondřeje v Kolovratech

Filiální kostel sv. Ondřeje v Kolovratech

Filiální kostel sv. Ondřeje v Kolovratech je prostá stavba zřejmě románského původu, v 18. století zbarokizovaná a rozšířená do dnešní podoby. Obec Kolovraty se v posledních letech rozrostla, což má vliv i na návštěvnost bohoslužeb a věkové složení účastníků. Mše sv. jsou zde pravidelně v neděli 11:30 a ve čtvrtky (17:30 v zimním a v 18:00h. v letním čase). Každý druhý pátek v měsíci je zde od 16 do 17 hodin výstav Nejsvětější Svátosti oltářní s možností adorace a svátosti smíření.

Do r. 1363 byl tu plebánem jistý Jan. Později náležely Kolowraty k statkům kláštera johannitů v Praze, jehož převor pak vykonával patronátní právo.

Půdorys zdiva kostela ukazuje na původ snad románský (malá obdélníková loď s pravoúhlým presbytářem a polokruhovým vítězným obloukem). Tento kostelík byl roku 1717 z větší části říčanským stavitelem Václavem Budilem znovu vystavěn a rozšířen směrem na sever, takže nynější presbytář je vzhledem k původnímu (nynější věži) o 90 stupňů otočen. Zařízení kostela má jednoduché barokní tvary. Obraz sv. Ondřeje na hlavním oltáři pochází od Jakuba Husníka z roku 1861. Na prodlouženém stupni mezi oltářní mřížkou a lavicemi je umístěn nový dřevěný oltářní stůl jednoduchých tvarů. Malé varhany positivového typu s mechanickou trakturou, 4 rejstříky v manuálu a 2 v pedálu, které jsou umístěny na hudební kruchtě, pocházejí z poloviny 19. století.

V nízké rozložité věži kostela je zavěšen velký zvon z roku 1546, slitý zvonařem Stanislavem Klatovským v Starém Městě Pražském.

Kolem kostela se nachází dnes již nepoužívaný hřbitov.

 

 

 
 
Nahoru