Filiální kostel sv. Petra v Dubečku

Filiální kostel sv. Petra v Dubečku

Filiální kostel sv. Petra v Dubečku je starobylého založení. Nejstarší zmínku o zdejším kostele obsahuje letopočet 1364, kdy byl ustanoven při zdejším kostele plebán Matěj Medvědův (Ursi) z Břízy. Fara zanikla v dobách husitských. Kostel je prostá budova s hrotitou poměrně vysokou věží v průčelí. Původní je pouze gotický presbytář sklenutý žebrovím a stěny lodi. Strop je rovný, věž byla přistavěna až r. 1867 v souvislosti s jinými méně výraznými úpravami.

Architektura hlavního oltáře je pseudogotická, obraz sv. Petra z 18. století však byl ponechán, stejně tak některé části kazatelny a mřížka pro svaté přijímání. Presbytář má zachovánu původní dispozici, tj. pevný oltář, u něhož stojí kněz obrácen tváří ad orientem.

V zadní části kostela lze spatřit několik náhrobků ze starší doby.

Varhany z konce 19. století původně jednomanuálové byly v letech 2003–2005 rozšířeny o druhý manuál s 5 rejstříky. Jejich skříň je rovněž pseudogotická.

Ve věži se nachází dnes pouze jeden zvon, který byl přelit r. 1659. Je na něm malá značka zvonařova s opisem Benedictus Priot Lotaringus.

V roce 2004 byl kompletně opraven exteriér včetně střechy. Opravy interiéru probíhaly a byly dokončeny v r. 2005.

 

 
 
Nahoru