Život farnosti

Život farnosti

Výuka náboženství

a katecheze dětí školního věku (2020/2021):

  • KOLOVRATY pondělí(škola)
  • 13:15 - 14:00 pro 1.–2.tř.;
  • 14:15 - 15:00 pro 3–4.tř. (příprava na první svaté přijímaní);
  • 15:15 - 16:00 pro 5-6 tř.

  • UHŘÍNĚVES (na faře)
  • úterý - 15:15 – 16:00 pro 1. a 2. tř.;

                    16:15 - 17:00 pro 3-4 tř. (příprava na první svaté přijímaní);

  • středa – 16:15 - 17:00 pro 5. – 9.tř.

 

Připrava na svátost biřmování

středa – 19:30 - 21:00

pátek - 14:40 - 16:10

Biblické sdílení

Každé úterý od 19h. na faře v Uhříněvsi setkávání nad čteními z následující neděle a sdílení.

Setkávání mládeže

Každý čtvrtek od 19h. na faře. Srdečně zveme!

Farní kafe

každou neděli po mši sv. ve farním kostele v Uhříněvsi je příležitost setkat se na kávu, čaj a krátké posezení na faře - ve farní knihovně v přízemí (od cca 10:45h.). 

Modlitby matek

probíhají pravidelně každou středu ve farní knihovně od 19:00 h. Stále je možné se přidat! Vítány jsou maminky, babičky i ženy, které se cítí být matkami svěřených duší k modlitbě.

Živý růženec

V naší farnosti se modlíme živý růženec. Jde o zvláštní způsob modlitby růžence: 20 desátků je rozděleno mezi 20 osob. Každý člen zastupuje duchovně jedno tajemství, modlí se denně svůj desátek a tím je uskutečňována modlitba celého růžence. Každou první sobotu v měsíci je setkání členů ŽR při mši sv. v 8h. ráno v Uhříněvsi, která zároveň za členy ŽR obětována. Do ŽR uvítáme nové členy! Zájemci se mohou hlásit u koordinátorky paní Marcely Průšové

 

 

 
 
Nahoru