Život farnosti

Život farnosti

Výuka náboženství

a katecheze dětí školního věku (2019/2020):

  • KOLOVRATY (škola) 13:15 - 14:00 pro 1.–3.tř.; 14:15 - 15:00 pro 4–5.tř.
    • Středa - Uhříněves/fara – 15:30 - 16:15 pro 4. tř.; 16:15 - 17:00 pro 5. – 8.tř.
    • Setkávání mládeže každý čtvrtek od 19:00 na faře
  • UHŘÍNĚVES (na faře) úterý - 15:30 – 16:15 pro 1.. a 2. tř.; 16:15 - 17:00 pro 3. tř.; středa – 15:30 - 16:15 pro 4. tř.; 16:15 - 17:00 pro 5. – 8.tř.

 

Hovory o víře

každý pátek se od 19h. koná na faře setkání zájemců z řad dospělých u rozhovorů nad vírou a společně prožívanými otázkami všedních dnů křesťana v našem tisíciletí. 

Biblické sdílení

Každé úterý od 19h. na faře v Uhříněvsi setkávání nad čteními z následující neděle a sdílení.

Setkávání mládeže

Každý čtvrtek od 19h. na faře. Srdečně zveme!

Farní kafe

každou neděli po mši sv. ve farním kostele v Uhříněvsi je příležitost setkat se na kávu, čaj a krátké posezení na faře - ve farní knihovně v přízemí (od cca 10:45h.). 

Modlitby matek

probíhají pravidelně každou středu ve farní knihovně od 19:00 h. Stále je možné se přidat! Vítány jsou maminky, babičky i ženy, které se cítí být matkami svěřených duší k modlitbě.

Živý růženec

V naší farnosti se modlíme živý růženec. Jde o zvláštní způsob modlitby růžence: 20 desátků je rozděleno mezi 20 osob. Každý člen zastupuje duchovně jedno tajemství, modlí se denně svůj desátek a tím je uskutečňována modlitba celého růžence. Každou první sobotu v měsíci je setkání členů ŽR při mši sv. v 8h. ráno v Uhříněvsi, která zároveň za členy ŽR obětována. Do ŽR uvítáme nové členy! Zájemci se mohou hlásit u koordinátorky paní Marcely Průšové

 

 

 
 
Nahoru