Život farnosti

Život farnosti

Výuka náboženství

a katecheze dětí školního věku (2017/2018):

  • KOLOVRATY (škola) - pondělí od 13:15h. pro 1. až 3. třídy, od 14:15h. následuje výuka pro 4. až 5. třídy.
  • UHŘÍNĚVES (na faře) - úterý od 15:30h. pro 1. a 2. třídu od 16:15h. pro 3. třídu; ve středu od 15:30 náboženství pro 4. a 6. třídu, od 16:15 budou katecheze pro nejstarší žáky, tj. pro 7. až 8. třídu.
  • DUBEČEK - středa od 14h. 

Rodinná katecheze nejmladších dětí probíhá v rodinách v domluvených dnech a hodinách podle informací katechetky paní Anežky Bernardové. Zájemcům paní Bernardová ráda podá další informace (tel. 775 113 130).

Hovory o víře

každý 2. a 4. pátek v měsíci se od 19h. koná na faře setkání zájemců z řad dospělých u rozhovorů nad vírou a společně prožívanými otázkami všedních dnů křesťana v našem tisíciletí. 

Setkávání mládeže

každý 1. a 3. pátek v měsíci probíhá setkání mládeže naší farnosti (od 8. třídy výše) po mši sv. od 19h. na faře. Srdečně zveme!

Farní kafe

každou neděli po mši sv. ve farním kostele v Uhříněvsi je příležitost setkat se na kávu, čaj a krátké posezení na faře - ve farní knihovně v přízemí (od cca 10:45h.). 

Modlitby matek

probíhají pravidelně každou středu ve farní knihovně od 19:00 h. Stále je možné se přidat! Vítány jsou maminky, babičky i ženy, které se cítí být matkami svěřených duší k modlitbě.

Živý růženec

V naší farnosti se modlíme živý růženec. Jde o zvláštní způsob modlitby růžence: 20 desátků je rozděleno mezi 20 osob. Každý člen zastupuje duchovně jedno tajemství, modlí se denně svůj desátek a tím je uskutečňována modlitba celého růžence. Každou první sobotu v měsíci je setkání členů ŽR při mši sv. v 8h. ráno v Uhříněvsi, která zároveň za členy ŽR obětována. Do ŽR uvítáme nové členy! Zájemci se mohou hlásit u koordinátorky paní Marcely Průšové

 

 

 
 
Nahoru