Život farnosti

Život farnosti

Výuka náboženství

a katecheze dětí školního věku (2016/2017):

  • KOLOVRATY (škola) - pondělí od 13:15h. pro 1. až 2. třídy, od 14:15h. následuje výuka pro 3. až 5. třídy.
  • UHŘÍNĚVES (na faře) - úterý od 15:00h. pro 1. třídy, od 15:40h. pro 2. třídy; od 16:20 pro 3. třídy; ve středu od 15:30 náboženství pro 4. a 6. třídu, od 16:15 budou katecheze pro nejstarší žáky, tj. pro 7. až 9. třídu.
  • DUBEČ - středa od 14h. 

Rodinná katecheze nejmladších dětí probíhá v rodinách v domluvených dnech a hodinách podle informací katechetky paní Anežky Bernardové. Zájemcům paní Bernardová ráda podá další informace (tel. 775 113 130).

Od září 2016 probíhá také pro zájemce příprava na biřmování, ke které se mohou přihlásit mladí od 8. třídy ZŠ až po dospělé, horní věková hranice není omezena. Bližší informace u p. faráře. 

Farní kafe

každou neděli po mši sv. ve farním kostele v Uhříněvsi je příležitost setkat se na kávu, čaj a krátké posezení na faře - ve farní knihovně v přízemí (od cca 10:45h.). 

Modlitby matek

probíhají pravidelně každou středu ve farní knihovně od 19:00 h. Stále je možné se přidat! Vítány jsou maminky, babičky i ženy, které se cítí být matkami svěřených duší k modlitbě.

Živý růženec

V naší farnosti se modlíme živý růženec. Jde o zvláštní způsob modlitby růžence: 20 desátků je rozděleno mezi 20 osob. Každý člen zastupuje duchovně jedno tajemství, modlí se denně svůj desátek a tím je uskutečňována modlitba celého růžence. Každou první sobotu v měsíci je setkání členů ŽR při mši sv. v 8h. ráno v Uhříněvsi, která zároveň za členy ŽR obětována. Do ŽR uvítáme nové členy! Zájemci se mohou hlásit u koordinátorky paní Marcely Průšové

 

 

 
 
Nahoru