Svátost smíření - zpověď

Svátost smíření - zpověď

Zpovídá se pravidelně 1/2 hodiny před každou mší sv.

O prvním pátku pak vždy od 17:00 do 18:00h. v Uhříněvsi, každý druhý pátek je možné přijmout svátost smíření v Kolovratech během adorace (16-17h.), o třetím pátku pak v téže době v Dubečku. 

 

 
 
Nahoru