Svátost smíření - zpověď

Svátost smíření - zpověď

 

Zpovídá se pravidelně 1/2 hodiny před každou mší sv. ve všech našich kostelích. Ve farním kostele je možnost přistoupit ke svátosti smíření také vždy o prvním pátku v měsíci, kdy je od 17h. v kostele pravidelná adorace. 

ZVLÁŠTNÍ MOŽNOSTI PŘISTOUPENÍ K SVÁTOSTI SMÍŘENÍ

V naší farnosti se konají pravidelné adorace s příležitostí ke svaté zpovědi také ve filiálních kostelích. Každý druhý čtvrtek je možné přijmout svátost smíření v Kolovratech během adorace po mši svaté (ta začíná v 18h.). Vždy o třetím úterý pak opět po večerní mši svaté je možné účastnit se adorace a využít možnost zpovědi v Dubečku

Pokud nemůžete využít tyto časy a možnosti, je vždy možná též individuální domluva.  

 
 
Nahoru