Před dvěma lety jsme vyšli na cestu, na jejímž konci bude nové uchopení synodálních principů komunikace v církvi. I díky našim skupinkám se podařilo formulovat určité podněty do diecézního synodálního výstupu. Mezi tím proběhlo nejen setkání zástupců na úrovni Evropy, ale i samotné 16. generální shromáždění biskupské synody v Římě. Toto shromáždění bylo papežem rozděleno na dvě "synodální zasedání", tedy závěrečné jednání bude probíhat až letos na podzim. Nyní v mezičase mezi prvním a druhým zasedáním máme znovu reagovat v diecézích. Dostali jsme otázku: "Jak můžeme posílit diferencovanou spoluzodpovědnost všech členů božího lidu za misijní poslání?"

Zveme účastníky předchozích synodních skupinek k novému setkání. Další zájemci, kteří byste se chtěli zapojit, ohlaste se Lukáši Bernardovi.