Večerní mše svatá bude v Uhříněvsi v 16:00. Po mši svaté zveme farní společenství na farní silvestr na faře. Společně oslavíme konec roku 2023 a vykročíme do roku 2024.

Prosíme o příspěvek: něco k jídlu a pití na společný stůl.