V letošní Tříkrálové sbírce jsme koledovali v Kolovratech, Lipanech a velké části Uhříněvsi. Dohromady chodilo roznášet požehnání skoro 40 skupin. Již jsou známé výsledky - vybrali jsme 212 tisíc korun. Z toho se 65 % vrátí do farnosti na naše charitní projekty, zejména podpora dětí ve spolupráci s místními školami, školkami a SHM.

Díky všem, kdo se zapojili do koledování a také těm, kdo přispěli!