4. února se koná Kolovratské agapé. Jsme pozvaní po mši svaté v Kolovratech (od 12:30 do 14:30) na půdu restaurace U Boudů. Každý může přinést něco dobrého k jídlu pro sebe či své sousedy, dáme to dohromady a společně se naobědváme. Děti si pohrají a dospělí popovídají. Pokud jen trochu můžete, přijměte pozvání a přijďte.