Vítejte u nás!

Kostel Všech svatých, Praha - Uhříněves
Kostel Všech svatých, Praha - Uhříněves

FARNÍ AKTUALITY
od 26.3. do 2.4.2017

Dnes je 4. neděle postní. Dnes ještě od 17h. křížová cesta v Uhříněvsi a mše sv. večerní v 18h. v Uhříněvsi. 

 • pondělí - mše sv. nebude, odpadá také dětem náboženství
 • úterý -  mše sv. v 18h. v Dubečku

 • středa - od 17:30 křížová cesta, od 18h. mše sv. v Uhříněvsi 
 • čtvrtek - mše sv. od 18h. v Uhříněvsi, začíná křížovou cestou s dětmi. 

 • pátek - od 17:30 křížová cesta a od 18h. mše sv. v Uhříněvsi. Od 19h. na faře příprava k biřmování, mladší skupina. 

 • sobota - mše sv. v 8h. v Uhříněvsi, dále mše sv. od 16h. v Královicích. 

 • v neděli - 5. neděle postní; mše sv. jako obvykle - 7:55 Dubeček, 9:30 Uhříněves, 11:30 Kolovraty a 18:00h. večerní v Uhříněvsi. od 17h. křížová cesta v Královicích. 

 

 • Další oznámení:  
 • Křížové cesty v postní době pravidelně ve středu a v pátek od 17:30 před mší sv., od 18h. ve čtvrtky pro děti (vše v Uhříněvsi), o nedělích v 17h. 

 • Devět prvních pátků: Ježíš Kristus prostřednictvím sv. Markéty Marie Alacoque dal lidem možnost obdržet velké milosti, pokud obnoví upřímnou lásku a úctu k Srdci Ježíšovu. Nyní od prvního pátku v říjnu do prvního pátku v červnu (celkem 9 pátků) je možné se připojit k cestě za nimi. Vede prostřednictvím úcty k Nejsvětějšímu Srdci Páně a první pátky v měsíci, kdy je třeba přijmout Tělo Páně a být v tento den či co nejblíže k němu u svátosti smíření a vykonat pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně. Více o 12 zaslíbeních Božského Srdce Páně najdete tady
 • Modlitby matek probíhají každou středu od 19:00h. na faře v Uhříněvsi. 

 • Zapojte se do misií! V kostelích naší farnosti je možné odevzdávat staré mobilní telefony (nejlépe i s baterií, nabíječka není třeba) a také klíče od zámků, které již nepotřebujete a leží doma ladem. I tak lze pomoci misionářům, protože vytěžené kovy z těchto předmětů přinesou finanční užitek tam, kde působí. 

 • Pravidelně je možné příjmout svátost smíření půl hodiny před každou pravidelnou mší sv. v našich kostelích. Další příležitosti jsou při pátečních adoracích ve všech našich kostelích.  

Rozvrh náboženství na školní rok 2016/2017:

 • Pondělí – Kolovraty/škola – 13.15 – 1. – 2.tř.; 14.15 – 3. – 5.tř.
 • Úterý – Uhříněves/fara – 15.00 – 1.tř. (pokud bude alespoň 5 dětí); 15:40 - 2. tř.; 16.20 – 3.tř.,
 • Středa - Dubeček - 14h.; Uhříněves/fara – 15.30 – 4. – 6.tř.; 16.15 – 7. – 9.tř.
 • od září 2016 začala příprava na biřmování, které se uskuteční v r. 2017

  

Milovat stojí život 

Křesťanství není názor na svět, ale cesta následování Boží vůle, která se mi ukazuje v povinnostech přítomného okamžiku, která ke mně promlouvá v mém správně – Písmem a naukou církve formovaném – svědomí.

Klopýtání je v pořádku. Padání je v pořádku. Občasné zbloudění v pořádku. I takto klikatě se lze blížit k cíli. Bylo to tak s patriarchy a apoštoly. Bude to tak patrně i s námi. V nepořádku je nejít. Zůstat zabezpečen před Bohem a před lidmi za zdí zbudovanou z pohodlí a strachu.

Básník Edgar Lee Masters pojal jednu svou sbírku jako řadu epitafů určených pro náhrobky obyvatel městečka Spoon River.

Tohle je náhrobek George Claye, který odmítl jít:

Mnohokrát jsem studoval ten pomník, vytesaný pro mne – Loď s plachtou svinutou v bezpečí přístavu. (…) Přišla za mnou totiž láska, a já couvl, abych nebyl zklamán. Zaklepal i mne zármutek, a já se bál. Volala mne ctižádost, a já se zděsil rizik. A přitom pořád žízním po smyslu v životě. Teď vím, že plachtu musíme napnout. A chytit do ní sám osud. Ať zanese loď, kam chce. Dát životu smysl může být k zešílení, ale život bez smyslu jsou muka. Muka neklidu a mlhavých přání – je to loď, co touží po moři, a přitom má strach.

 A tohle je náhrobek Lucindy Maatlockové, která se odhodlala k cestě:

  (…) To jsem poznala Davise. Vzali jsme se a žili spolu sedmdesát let, v radosti, práci, opatrování dvanácti dětí, z nichž osm jsme ztratili, než mi bylo šedesát. Předla jsem, tkala, uklízela, ošetřovala nemocné, obdělávala zahradu a o svátcích se toulala po polích, kde zpívali skřivani, u řeky sbírala škeble, trhala květiny a léčivé bylinky – volala jsem do zalesněných strání, zpívala do zelených údolí. V devadesáti šesti jsem žila už dost, to je všechno, a odešla na sladký odpočinek. Co znamenají řeči o žalu, únavě, hněvu, nespokojenosti a zhaslých nadějích? Degenerovaní synové a dcery, život je na vás příliš silný – milovat život stojí život.

 
Nahoru