Vítejte u nás!

Kostel Všech svatých, Praha - Uhříněves
Kostel Všech svatých, Praha - Uhříněves

FARNÍ AKTUALITY od 11.3. do 18.3.2018

Dnes je 4. neděle postní. 

 • pondělí -  mše sv. v 18h. v Uhříněvsi, od 17:30 adorace NSO v Uhříněvsi místo pátečních adorací, jejichž čas v postě připadá na křížové cesty
 • úterý -   mše sv. v 18h. v Dubečku
 • středa -  mše sv. 18h. v Uhříněvsi. 
 • čtvrtek - mše sv. v 18h. v Uhříněvsi. 
 • pátek - 3. pátek v měsíci, od 16h. od 17h. křížová cesta a po ní následně adorace s příležitostí ke sv. zpovědi v Dubečku; od 17:30 křížová cesta  a mše sv. od 18h. v Uhříněvsi.
 • sobota - mše v 8h. v Uhříněvsi a v 16h. také mše svatá v Královicích; 
 • v neděli - mše sv. podle nedělního pořádku 
 • Křížové cesty - jsou v Uhříněvsi ve středu a v pátek od 17:30 a ve čtvrtek od 18h. před dětskou mší sv. Budou také každou postní neděli postupně ve všech našich kostelích od 17h. 
 • Hovory o víře

  každý 2. a 4. pátek v měsíci se od 19h. koná na faře setkání zájemců z řad dospělých u rozhovorů nad vírou a společně prožívanými otázkami všedních dnů křesťana v našem tisíciletí. 

  Setkávání mládeže

  každý 1. a 3. pátek v měsíci probíhá setkání mládeže naší farnosti (od 8. třídy výše) po mši sv. od 19h. na faře. Srdečně zveme!

 • Modlitby matek probíhají každou středu od 19:00h. na faře v Uhříněvsi. 
 • Zapojte se do misií! V kostelích naší farnosti je možné odevzdávat staré mobilní telefony (nejlépe i s baterií, nabíječka není třeba) a také klíče od zámků, které již nepotřebujete a leží doma ladem. I tak lze pomoci misionářům, protože vytěžené kovy z těchto předmětů přinesou finanční užitek tam, kde působí. 
 • Pravidelně je možné přijmout svátost smíření půl hodiny před každou pravidelnou mší sv. v našich kostelích. Další příležitosti jsou při pátečních adoracích ve všech našich kostelích.  

Rozvrh výuky náboženství na školní rok 2017/2018:

 • Pondělí – Kolovraty/škola – 13.15 – 1.–3.tř.; 14.15 – 4–5.tř.
 • Úterý – Uhříněves/fara – 15.30 – 1.. a 2. tř.; 16:15 - 3. tř.
 • Středa - Dubeček - 14h.; Uhříněves/fara – 15.30 – 4. – 6.tř.; 16.15 – 7. – 8.tř.
 • Setkávání mládeže 1. a 3. pátek v měsíci od 19h. na faře

  

Pozvánka!

 
Nahoru