Vítejte u nás!

Kostel Všech svatých, Praha - Uhříněves
Kostel Všech svatých, Praha - Uhříněves

FARNÍ AKTUALITY
od 19.2. do 26.2.2017

Dnes je 7. neděle v liturgickém mezidobí. Mše sv. ještě v 18h. v Uhříněvsi. 

 • pondělí - mše sv. v 18h. v Uhříněvsi
 • úterý -  mše sv. v 18h. v Dubečku

 • středa - svátek Stolce sv. Petra, apoštola; mše sv. od 18h. v Uhříněvsi

 • čtvrtek - památka sv. Polykarpa, mučedníka; mše sv. od 18h. v Kolovratech

 • pátek - adorace od 17:30 a mše sv. v 18h. v Uhříněvsi. Od 19h. na faře příprava k biřmování, starší skupina. 

 • sobota - mše sv. v 8h. v Uhříněvsi, dále mše sv. od 16h. v Královicích s nedělní platností. 

 • v neděli - 8. neděle liturgického mezidobí; mše sv. jako obvykle - 7:55 Dubeček, 9:30 Uhříněves, 11:30 Kolovraty a 18:00h. večerní v Uhříněvsi. 

 

 •  Další oznámení:  
 • Devět prvních pátků: Ježíš Kristus prostřednictvím sv. Markéty Marie Alacoque dal lidem možnost obdržet velké milosti, pokud obnoví upřímnou lásku a úctu k Srdci Ježíšovu. Nyní od prvního pátku v říjnu do prvního pátku v červnu (celkem 9 pátků) je možné se připojit k cestě za nimi. Vede prostřednictvím úcty k Nejsvětějšímu Srdci Páně a první pátky v měsíci, kdy je třeba přijmout Tělo Páně a být v tento den či co nejblíže k němu u svátosti smíření a vykonat pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně. Více o 12 zaslíbeních Božského Srdce Páně najdete tady
 • Modlitby matek probíhají každou středu od 19:00h. na faře v Uhříněvsi. 

 • Zapojte se do misií! V kostelích naší farnosti je možné odevzdávat staré mobilní telefony (nejlépe i s baterií, nabíječka není třeba) a také klíče od zámků, které již nepotřebujete a leží doma ladem. I tak lze pomoci misionářům, protože vytěžené kovy z těchto předmětů přinesou finanční užitek tam, kde působí. 

 • Pravidelně je možné příjmout svátost smíření půl hodiny před každou pravidelnou mší sv. v našich kostelích. Další příležitosti jsou při pátečních adoracích ve všech našich kostelích.  

Rozvrh náboženství na školní rok 2016/2017:

 • Pondělí – Kolovraty/škola – 13.15 – 1. – 2.tř.; 14.15 – 3. – 5.tř.
 • Úterý – Uhříněves/fara – 15.00 – 1.tř. (pokud bude alespoň 5 dětí); 15:40 - 2. tř.; 16.20 – 3.tř.,
 • Středa - Dubeček - 14h.; Uhříněves/fara – 15.30 – 4. – 6.tř.; 16.15 – 7. – 9.tř.
 • od září 2016 začala příprava na biřmování, které se uskuteční v r. 2017

  

Kromě Pána zklame všechno

Kromě výkupné lásky našeho Pána zklame všechno. Můžeš získávat mnoho věcí, ale pokud tvá duše nebude naplněna láskou k tomu, který za tebe zemřel na kříži, budeš chudák.

Jako bylo oko stvořeno pro to, aby vidělo, a ucho pro to, aby slyšelo, byl i tvůj duch stvořen pro to, aby se odevzdal zpět Bohu.

Kdyby měl jakýkoliv jiný úděl, poslední slova Spasitele by tento úděl zradila. Duch je schopen nekonečna; poznání jedné květiny, hodina života či minuta lásky jeho kapacity nenaplní; chce plnost těchto věcí – jedním slovem, chce Boha. Tragédií našeho moderního života je, že tolik lidí vkládá svá potěšení do touhy spíše než do objevování. Ztratili jediný účel lidského života, a to Boha, a proto hledají náhražky v pozemských malichernostech.

Po opakovaném zklamání začínají pátrat po štěstí nikoliv  v potěšení, ale v honbě za ním. Jejich život je jako život motýlů: nikdy se nadlouho nezastaví, a proto nepoznají své niterné touhy. 

 
Nahoru