Vítejte u nás!

Kostel Všech svatých, Praha - Uhříněves
Kostel Všech svatých, Praha - Uhříněves

 FARNÍ AKTUALITY

OHLÁŠKY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI UHŘÍNĚVES

25. neděle v mezidobí

19. září – 26. září 2021

 Pravidelný program:

 • Mše svaté v týdnu budou pokračovat  podle prázdninového programu až do 3. října.
 • Příští neděli slavíme 26. neděle v mezidobí. Večerní mše svatá bude v slovenském jazyce.
 • Svatováclavská sbírka na církevní školství se bude konat příští neděli při všech bohoslužbách.

Svátky tento týden

20. září – pondělí, památka korejských mučedníků

21. září – úterý, svátek sv. Matouše, apoštole a evangelisty

23. září – čtvrtek, památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

 

Mše svaté v tomto týdnu:

13. září – pondělí Uhříněves 6.30

14. září – úterý  Dubeček 18.00 hod. 

15. zářístředa Uhříněves 6.30;

16. září – čtvrtek  Kolovraty v 18.00 hod.

17. září – pátek Uhříněves 18.00 hod.

18. září  – sobota  Uhříněves 8.00 hod.,

                   Královice 18.00 hod. – mše s nedělní platností

19. září  – 25. neděle v mezidobí

Dubeček 8.00 hod.

Uhříněves 9.30 hod.

Kolovraty 11.30 hod.

Uhříněves 18.00 hod. v slovenském jazyce

Aktuality:

 1. Výuka náboženství bude probíhat od 4. října podle planu, který se nachází na nástěnce a na internetové stránce farnosti.

KOLOVRATY pondělí (škola)

 1. 13:15 - 14:00 pro 1–2.tř.;
 2. 14:15 - 15:00 pro 3–4.tř. (příprava na první svaté přijímaní);
 3. 15:15 - 16:00 pro 5-7 tř.

 

UHŘÍNĚVES (na faře)

 • úterý

            15:15 – 16:00 pro 1. a 2. tř.;

            16:15 – 17:00 pro 3-4 tř. (příprava na první svaté přijímaní);

 • středa 

            15:15 – 16:00 pro 5. a 6. tř.;

            16:15 – 17:00 pro 7-9. tř.

Přihlášky na náboženství dostanou děti na první hodině náboženství.

 1. V pondělí večer je setkání na faře pro mladší mládež a dětí.
 2. Od října chceme nabídnout setkávání maminek malých dětí - mamiklub.
  Bude se scházet na faře (v zrcadlovém sále) v úterý od 9 do 12 hodin - příchod a odchod je možný po celou dobu konání.
  Povede Anežka Bernardová - lektorku z klubu Sovička, maminka 6 dětí, zdravotní sestra.
  Maminky s dětmi si budou mít možnost popovídat, zazpívat s kytarou, zacvičit, vyrobit si jednoduché výrobky. Pokud bude hezké počasí, je možné být s dětmi na farním dětském hřišti.
  První setkání se bude konat v úterý 5. října.
 3. Od října začínáme společnou přípravu dospělých ke křtu a ostatním svatostem. Prosíme o přihlašování se na faře po cely měsíc září.
 1. Ve čtvrtek 23. 9.  od 19:30 proběhne v našem kostele duchovní koncert z barokního hudebního archivu dochovaného na kůru našeho kostela. V novodobé premiéře zazní např. hudba uhříněveského kantora Václava Josefa Moravce, který působil na našem kůru v letech 1762-1790.  

Účinkuje soubor Musica cum gaudio pod vedením bývalého varhaníka našeho kostela Martina Šmída. Koncert proběhne v rámci nového uhříněveského hudebního festivalu Augrina musica.  

 

 

 • Živý růženec - rozpis desátků na září 2021. 

  

Poděkování

Děkujeme všem, kteří podporují finančně naší farnost svými dary na náš farní účet: 289665379/0800. Prosíme všechny, kteří chtějí  touto cestou pomoc farností, aby dali poznámku „dar“ anebo variabilní symbol 111 pro usnadnění vyúčtovaní.

  

Poslání věřících laiků

 

Kresťan má jedno obrovské, nikdy sa nekončiace poslanie: spolupracovať pri budovaní Božieho kráľovstva. Miestom, kde sa to má uskutočniť, je svet, a prostriedkom je Cirkev. V tomto poslaní je zapojená rozmanitosť darov a služieb, ako o tom hovorí sv. Pavol: „Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý. Každý však dostáva prejavy Ducha na  všeobecný úžitok” (1 Kor 12,4-7).

 

 

 

Poslanie laikov má pôvod vo sviatosti krstu a birmovania. „Zodpovednosť laikov – hovorí encyklika Redemptoris Missio (RM 71) – nie je len otázkou apoštolskej činnosti, lež aj povinnosťou a právom, ktoré má pôvod v krste“.

Toto povolanie súvisí aj s povolaním k svätosti, dokonalosti a účasti na poslaní, ktoré Boh zveril svojej Cirkvi. „Povolanie na misie pochádza z povo

lania ku svätosti. Každý misionár je len vtedy ozajstným misionárom, keď sa dá na cestu svätosti.“ (RM 90). Laici toto povolanie napĺňajú svojou prítomnosťou a činnosťou vo svete, pretože, ako vyhlásil Druhý vatikánsky koncil, „pre laikov je vlastný osobitný svetský charakter.“ (LG 31).

 

Nasledujúc príklad sv. Arnolda, ktorý sa snažil o spoločenstvo s veriacimi laikmi a o vzájomnú pomoc, Konštitúcie misionárov Spoločnosti Božieho Slova hovoria: „Od začiatku sa snažíme o životaschopnosť a samostatnosť cirkevných obcí. Bez aktívnej spolupráce laikov, ktorí celou svojou bytosťou prináležia k Božiemu ľudu a zostávajú aj členmi svojho národa, evanjelium nezapustí korene v nijakom národe. Ich úlohou bude, aby naplnení Kristovým Duchom prenikali zvnútra ako kvas všetky oblasti života a tak ich postupne a do hĺbky pokresťančovali. Všestranne podporujeme ich aktívnu spoluprácu a umožňujeme im preberanie zodpovednosti“ (Konšt. 109).

 

[převzato z verbisti.sk]

 
Nahoru