Vítejte u nás!

Kostel Všech svatých, Praha - Uhříněves
Kostel Všech svatých, Praha - Uhříněves

FARNÍ AKTUALITY od 15.10. do 22.10.2017

Dnes je 28. neděle v mezidobí. Zejména nyní zveme k modlitbě růžence před mší sv. v našich kostelích. 

 • pondělí -  mše sv. v 18h. v Uhříněvsi
 • úterý -  mše sv. v 18h. v Dubečku
 • středa - mše sv. 18:00h. v Uhříněvsi
 • čtvrtek - mše sv. v 18h. v Kolovratech 
 • pátek - III. pátek v měsíci, od 16 do 17h. adorace před NSO v Dubečku s příležitostí ke sv. smíření; mše sv. od 18h. v Uhříněvsi. Po mši sv. od 19h. příprava na biřmování, mladší skupina. 
 • sobota - mše sv. 8:00 Uhříněves; večerní mše sv. s nedělní platností v 18:00 v Královicích. 
 • v neděli - mše sv. v 7:55 v Dubečku, v 9:30 Uhříněves 11:30 Kolovraty a večerní mše od 18h. v Uhříněvsi. Sbírka bude určena na misie u příležitosti Misijní neděle. 
 • Další oznámení: 
 • Modlitby matek probíhají každou středu od 19:00h. na faře v Uhříněvsi. 
 • Zapojte se do misií! V kostelích naší farnosti je možné odevzdávat staré mobilní telefony (nejlépe i s baterií, nabíječka není třeba) a také klíče od zámků, které již nepotřebujete a leží doma ladem. I tak lze pomoci misionářům, protože vytěžené kovy z těchto předmětů přinesou finanční užitek tam, kde působí. 
 • Pravidelně je možné příjmout svátost smíření půl hodiny před každou pravidelnou mší sv. v našich kostelích. Další příležitosti jsou při pátečních adoracích ve všech našich kostelích.  

Orientační rozvrh výuky náboženství na školní rok 2017/2018:

 • Pondělí – Kolovraty/škola – 13.15 – 1.–3.tř.; 14.15 – 4–5.tř.
 • Úterý – Uhříněves/fara – 15.30 – 1.. a 2. tř.; 16:15 - 3. tř.
 • Středa - Dubeček - 14h.; Uhříněves/fara – 15.30 – 4. – 6.tř.; 16.15 – 7. – 8.tř.
 • Setkávání mládeže (mládež od 9. třídy a starší) v pondělí od 19h.

  

Růženec - rodinná modlitba 

Kdysi bylo v katolických rodinách zvykem modlit se večer růženec. Sám s velkou vděčností vzpomínám na tyto chvíle. Bezpochyby vytvářely velmi silná rodinná pouta a vzbuzovaly kněžská a řeholní povolání. V encyklice Marialis cultus (1974) papež Pavel VI. vyzývá k obnovení tohoto dávného zvyku. Papež si byl vědom, že dnes je mnohem obtížnější shromáždit večer celou rodinu. Televizní program se může zdát atraktivnější než modlitba růžence. Je to jistě obtížné, říká papež, ale křesťanství nás neučí před překážkami utíkat, ale překonávat je. Proto také rodiny, které touží naplno žít svým křesťanským povoláním, by měly udělat všechno pro to, aby se postavily silám, které překážejí společné rodinné modlitbě. Ale i když není možné modlit se růženec v rodinném společenství, neznamená to, že se ho nemáme modlit vůbec. I jako soukromá modlitba má svou cenu.

Wilfrid Stinissen

 
Nahoru