Vítejte u nás!

Kostel Všech svatých, Praha - Uhříněves
Kostel Všech svatých, Praha - Uhříněves

FARNÍ AKTUALITY
od 15.1. do 22.1.2017

Dnes je 2. neděle v liturgickém mezidobí. Mše sv. ještě v 18h. v Uhříněvsi. 

 • pondělí - mše sv. od 18h. / Uhříněves
 • úterý -  mše sv. od 18h. / Dubeček

 • středa - mše sv. od 18h. / Uhříněves

 • čtvrtek - mše sv. od 18h. / Kolovraty, zvláště pro rodiny s dětmi

 • pátek - třetí pátek v měsíci a v Dubečku bude od 16 do 17h. pravidelná adorace s příležitostí ke sv. smíření. Od 17:30 bude adorace v Uhříněvsi, od 18h. v Uhříněvsi mše sv. Od 19h. je setkání biřmovanců, mladší skupiny, ve farní knihovně.

 • sobota - mše sv. od 8h. v Uhříněvsi; mše sv. od 16h. také v Královicích.

 • v neděli - 3. neděle liturgického mezidobí; mše sv. jako obvykle - 7:55 Dubeček, 9:30 Uhříněves, 11:30 Kolovraty a 18:00h. večerní v Uhříněvsi. 

 

 •  Další oznámení:   
 • Devět prvních pátků: Ježíš Kristus prostřednictvím sv. Markéty Marie Alacoque dal lidem možnost obdržet velké milosti, pokud obnoví upřímnou lásku a úctu k Srdci Ježíšovu. Nyní od prvního pátku v říjnu do prvního pátku v červnu (celkem 9 pátků) je možné se připojit k cestě za nimi. Vede prostřednictvím úcty k Nejsvětějšímu Srdci Páně a první pátky v měsíci, kdy je třeba přijmout Tělo Páně a být v tento den či co nejblíže k němu u svátosti smíření a vykonat pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně. Více o 12 zaslíbeních Božského Srdce Páně najdete tady
 • Modlitby matek probíhají každou středu od 19:00h. na faře v Uhříněvsi. 

 • Zapojte se do misií! V kostelích naší farnosti je možné odevzdávat staré mobilní telefony (nejlépe i s baterií, nabíječka není třeba) a také klíče od zámků, které již nepotřebujete a leží doma ladem. I tak lze pomoci misionářům, protože vytěžené kovy z těchto předmětů přinesou finanční užitek tam, kde působí. 

 • Pravidelně je možné příjmout svátost smíření půl hodiny před každou pravidelnou mší sv. v našich kostelích. Další příležitosti jsou při pátečních adoracích ve všech našich kostelích.  

Rozvrh náboženství na školní rok 2016/2017:

 • Pondělí – Kolovraty/škola – 13.15 – 1. – 2.tř.; 14.15 – 3. – 5.tř.
 • Úterý – Uhříněves/fara – 15.00 – 1.tř. (pokud bude alespoň 5 dětí); 15:40 - 2. tř.; 16.20 – 3.tř.,
 • Středa - Dubeček - 14h.; Uhříněves/fara – 15.30 – 4. – 6.tř.; 16.15 – 7. – 9.tř.
 • od září 2016 začne příprava na biřmování, které se uskuteční v r. 2017

  

Čím více se přimkneme k Ježíši,
tím více si budeme blízko navzájem

 

Povinnost odstranit pohoršení z rozdělení křesťanů se stává každým dnem naléhavější. Jednotu je možné posílit dialogem, společnou modlitbou i svědectvím. Neznamená to ovšem přehlížet rozpory a problémy.

Bylo by to jako přikrýt ránu, aniž bychom ji vyléčili. Bylo by v tom riziko, že přerušíme pouť ještě dříve, než dojdeme k jejímu cíli, tj. k plnému společenství.

Naopak: jde o to, abychom pracovali s pohledem upřeným ke skutečnému usmíření pod vedením Ducha svatého, s důvěrou v účinnost modlitby, kterou Ježíš vyslovil v den před svým umučením: „Otče, aby všichni byli jedno, jako my jsme jedno“ (srv. Jan 17,22). Čím více se přimkneme k Ježíši, tím více budeme schopni být blízko jeden druhému. 

(sv. Jan Pavel II.)

 
Nahoru