Vítejte u nás!

Kostel Všech svatých, Praha - Uhříněves
Kostel Všech svatých, Praha - Uhříněves

 FARNÍ AKTUALITY

25. července - 1. srpna 2021

Mše svaté budou tento týden podle prázdninového programu. Ve všední dny bude jen jedna mše svatá:

Pondělí: Uhříněves, 6.30 hod. ráno

Úterý: Dubeček, 18.00 hod.

Středa: Uhříněves, 6.30 hod. ráno

Čtvrtek: Kolovraty, 18.00 hod.

Pátek: Uhříněves, 18.00 hod.

Sobota: Uhříněves, 8.00 hod.

            Královice 18.00 hod. mše svatá s nedělní platnosti

Neděle: Dubeček 8.00 hod.

              Uhříněves 9.30 hod

             Kolovraty 11.30 hod.

 

Příští neděli slavíme 18. neděle v mezidobí.

 

Svátky tento týden

26. červencepondělí, památka sv. Jáchyma a Anny

29. července – čtvrtek, památka sv. Marty

31. července – sobota, památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

 

 Mše svaté v tomto týdnu:

26. července – pondělí Uhříněves 6.30

27. července – úterý  Dubeček 18.00 hod.

28. července – středa Uhříněves 6.30

29. července – čtvrtek  Kolovraty v 18.00 hod.

30. července – pátek 18.00 hod.

31. července  – sobota  Uhříněves 8.00 hod.,

                                     Královice 18.00 hod. – mše s nedělní platností

1. srpna  – 18. neděle v mezidobí

                        Dubeček 8.00 hod.

                        Uhříněves 9.30

                        Kolovraty 11.30 hod.

 

 

AKTUALITY

  1. Příští neděli, 1. srpna v 19.00 hod. na faře je poslední setkaní animátorů a vedoucích příměstského táboru, který začíná od pondělí 2. srpna.

         

 


 

 ------

 

  • Živý růženec - rozpis desátků na červenec 2021. 

  

Poděkování

Děkujeme všem, kteří podporují finančně naší farnost svými dary na náš farní účet: 289665379/0800. Prosíme všechny, kteří chtějí  touto cestou pomoc farností, aby dali poznámku „dar“ anebo variabilní symbol 111 pro usnadnění vyúčtovaní.

  

Poslání věřících laiků

 

Kresťan má jedno obrovské, nikdy sa nekončiace poslanie: spolupracovať pri budovaní Božieho kráľovstva. Miestom, kde sa to má uskutočniť, je svet, a prostriedkom je Cirkev. V tomto poslaní je zapojená rozmanitosť darov a služieb, ako o tom hovorí sv. Pavol: „Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý. Každý však dostáva prejavy Ducha na  všeobecný úžitok” (1 Kor 12,4-7).

 

 

 

Poslanie laikov má pôvod vo sviatosti krstu a birmovania. „Zodpovednosť laikov – hovorí encyklika Redemptoris Missio (RM 71) – nie je len otázkou apoštolskej činnosti, lež aj povinnosťou a právom, ktoré má pôvod v krste“.

Toto povolanie súvisí aj s povolaním k svätosti, dokonalosti a účasti na poslaní, ktoré Boh zveril svojej Cirkvi. „Povolanie na misie pochádza z povo

lania ku svätosti. Každý misionár je len vtedy ozajstným misionárom, keď sa dá na cestu svätosti.“ (RM 90). Laici toto povolanie napĺňajú svojou prítomnosťou a činnosťou vo svete, pretože, ako vyhlásil Druhý vatikánsky koncil, „pre laikov je vlastný osobitný svetský charakter.“ (LG 31).

 

Nasledujúc príklad sv. Arnolda, ktorý sa snažil o spoločenstvo s veriacimi laikmi a o vzájomnú pomoc, Konštitúcie misionárov Spoločnosti Božieho Slova hovoria: „Od začiatku sa snažíme o životaschopnosť a samostatnosť cirkevných obcí. Bez aktívnej spolupráce laikov, ktorí celou svojou bytosťou prináležia k Božiemu ľudu a zostávajú aj členmi svojho národa, evanjelium nezapustí korene v nijakom národe. Ich úlohou bude, aby naplnení Kristovým Duchom prenikali zvnútra ako kvas všetky oblasti života a tak ich postupne a do hĺbky pokresťančovali. Všestranne podporujeme ich aktívnu spoluprácu a umožňujeme im preberanie zodpovednosti“ (Konšt. 109).

 

[převzato z verbisti.sk]

 
Nahoru