Vítejte u nás!

Kostel Všech svatých, Praha - Uhříněves
Kostel Všech svatých, Praha - Uhříněves

FARNÍ AKTUALITY
od 21.5. do 28.5.2017

Dnes je 6. neděle velikonoční.

 • pondělí - mše sv. v 18h. v Uhříněvsi
 • úterý -  mše sv. v 18h. v Dubečku

 • středa - mše sv. 18h. v Uhříněvsi
 • čtvrtek - slavnost Nanebevstoupení Páně;mše sv. od 18h. pro rodiny s dětmi v Kolovratech. 

 • pátek - od 17:30h.  adorace v Uhříněvsi, mše sv. od 18h. mše sv. v Uhříněvsi; večer v 19h. setkání starší skupiny na přípravě k biřmování. Začíná Svatodušní novéna

 • sobota - mše sv. v 8:00 v Uhříněvsi, večer s nedělní platností v 18:00 v Královicích

 • v neděli - mše sv. všude v obvyklém rozvrhu - 7:55 Dubeček, 9:30 Uhříněves (s 1. sv. přijímáním dětí), 11:30 Kolovraty a 18:00h. večerní v Uhříněvsi. 

 • Další oznámení:  
 • v měsíci květnu se po každé mši sv. modlíme májové pobožnosti
 • Devět prvních pátků: Ježíš Kristus prostřednictvím sv. Markéty Marie Alacoque dal lidem možnost obdržet velké milosti, pokud obnoví upřímnou lásku a úctu k Srdci Ježíšovu. Nyní od prvního pátku v říjnu 2016 do prvního pátku v červnu 2017 (celkem 9 pátků) je možné se připojit k cestě za nimi. Vede prostřednictvím úcty k Nejsvětějšímu Srdci Páně a první pátky v měsíci, kdy je třeba přijmout Tělo Páně a být v tento den či co nejblíže k němu u svátosti smíření a vykonat pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně. Více o 12 zaslíbeních Božského Srdce Páně najdete tady
 • Modlitby matek probíhají každou středu od 19:00h. na faře v Uhříněvsi. 

 • Zapojte se do misií! V kostelích naší farnosti je možné odevzdávat staré mobilní telefony (nejlépe i s baterií, nabíječka není třeba) a také klíče od zámků, které již nepotřebujete a leží doma ladem. I tak lze pomoci misionářům, protože vytěžené kovy z těchto předmětů přinesou finanční užitek tam, kde působí. 

Rozvrh náboženství na školní rok 2016/2017:

 • Pondělí – Kolovraty/škola – 13.15 – 1. – 2.tř.; 14.15 – 3. – 5.tř.
 • Úterý – Uhříněves/fara – 15.00 – 1.tř.; 15:40 - 2. tř.; 16.20 – 3.tř.,
 • Středa - Dubeček - 14h.; Uhříněves/fara – 15.30 – 4. – 6.tř.; 16.15 – 7. – 9.tř.

  

Malichernost

První příčinou mého nepokoje jsem já sám, vytrvale bránící Pánu, aby ke mně přišel a začal ve mně jednat. Boží milost je sice dána zdarma, ale nikomu se nevnucuje. Proto pro ni stále znovu připravují prostor. Věnují se duchovní dřině. Na tom, co si myslíme, totiž záleží méně než na tom, co děláme – a jak jsme v tom věrní. Pokud chce mít muž svaly, nestačí mu, aby si přečetl ty nejlepší tělocvičné knihy. Musí začít cvičit.

Tak je to i s duchovním životem. Nestačí o Bohu vědět, je třeba mu dát svůj čas a své srdce, aby ho rozšířil, aby ho vysvobodil z malichernosti a učinil člověka velkodušným. 

V těchto dnech, kdy už pomalu začínáme očekávat letniční příchod Ducha svatého, si totiž připomínáme, že Bůh je nejen Otec – Bůh nad námi, nejen Syn – Bůh s námi, ale také Duch – Bůh, který chce přebývat v nás. Pán o nás nejen shora pečuje, nejen s námi putuje, ale také do nás vstupuje, aby nás naplnil svým pokojem a přetvořil nás ke své podobě.

Malicherní si myslí, že pokoj přijde, až se splní jejich vůle. Boží děti vědí, že pokoj přijde, až se na mě s mým souhlasem splní vůle Boží. 

 
Nahoru