Vítejte u nás!

Kostel Všech svatých, Praha - Uhříněves
Kostel Všech svatých, Praha - Uhříněves

FARNÍ AKTUALITY od 18.2. do 25.2.2018

Dnes je 1. neděle postní. 

 • pondělí -  mše sv. v 18h. v Uhříněvsi 
 • úterý -   mše sv. v 18h. v Dubečku
 • středa -  mše sv. 18h. v Uhříněvsi. 
 • čtvrtek - mše sv. v 18h. v Uhříněvsi. 
 • pátek - mše sv. od 18h. v Uhříněvsi.
 • sobota - mše v 8h. v Uhříněvsi a v 16h. také mše svatá v Královicích; 
 • v neděli - mše sv. podle nedělního pořádku 
 • Křížové cesty - budou v Uhříněvsi ve středu a v pátek od 17:30 a ve čtvrtek od 18h. před dětskou mší sv. Budou také každou postní neděli postupně ve všech našich kostelích od 17h. 
 • Hovory o víře

  každý 2. a 4. pátek v měsíci se od 19h. koná na faře setkání zájemců z řad dospělých u rozhovorů nad vírou a společně prožívanými otázkami všedních dnů křesťana v našem tisíciletí. 

  Setkávání mládeže

  každý 1. a 3. pátek v měsíci probíhá setkání mládeže naší farnosti (od 8. třídy výše) po mši sv. od 19h. na faře. Srdečně zveme!

 • Modlitby matek probíhají každou středu od 19:00h. na faře v Uhříněvsi. 
 • Zapojte se do misií! V kostelích naší farnosti je možné odevzdávat staré mobilní telefony (nejlépe i s baterií, nabíječka není třeba) a také klíče od zámků, které již nepotřebujete a leží doma ladem. I tak lze pomoci misionářům, protože vytěžené kovy z těchto předmětů přinesou finanční užitek tam, kde působí. 
 • Pravidelně je možné přijmout svátost smíření půl hodiny před každou pravidelnou mší sv. v našich kostelích. Další příležitosti jsou při pátečních adoracích ve všech našich kostelích.  

Rozvrh výuky náboženství na školní rok 2017/2018:

 • Pondělí – Kolovraty/škola – 13.15 – 1.–3.tř.; 14.15 – 4–5.tř.
 • Úterý – Uhříněves/fara – 15.30 – 1.. a 2. tř.; 16:15 - 3. tř.
 • Středa - Dubeček - 14h.; Uhříněves/fara – 15.30 – 4. – 6.tř.; 16.15 – 7. – 8.tř.
 • Setkávání mládeže 1. a 3. pátek v měsíci od 19h. na faře

  

Cesta k naplnění - cesta k Bohu


Stůjte na cestách a vyhlížejte, ptejte se, kde je dobrá cesta a vydejte se po ní a vaše duše naleznou klid. (Jer 6,16)


To je nepřetržitá praxe v dějinách spásy: 
velká přislíbení a malé kroky. 
Každý křesťan si smí 
ve svém sluchu uchovat velký příslib 
jako pěknou melodii: 
Nalezl jsi milost u Boha, Pán je s tebou. 
Pak se můžeme odvážit 
ve tmě víry přibližovat k Bohu 
malými kroky, 
které vám už zde v tomto životě 
budou potvrzením víry.


(Joachim kardinál Meisner)

 
Nahoru