Vítejte u nás!

Kostel Všech svatých, Praha - Uhříněves
Kostel Všech svatých, Praha - Uhříněves

FARNÍ AKTUALITY
od 4.12. do 11.12.2016

Dnes je 2. neděle adventní; celou dobu adventní máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu. Abychom se dobře duchovně připravili na Boží narození, budeme slavit celou dobu adventu rorátní mše sv. (vždy v pondělí od 18h. v Uhříněvsi, ve středu v 6:15 ráno v Uhříněvsi, ve čtvrtek od 18h. v Kolovratech a v sobotu v 8h. v Uhříněvsi; na večerní rorátní mše sv. zveme zvláště rodiče a děti). Dále bude v adventní době každý den od pondělí do čtvrtku příležitost k modlitbě před vystavenou Nejsvětější svátostí (a ke svátosti smíření) od 20 - 21h. - pondělí, středa v Kolovratech, úterý v Uhříněvsi v kapli Božího hrobu, ve čtvrtek v Dubečku. 

 • pondělí - (rorátní) mše sv. od 18h. v Uhříněvsi; adorace 20 - 21h. v Kolovratech.
 • úterý -  mše sv. od 18h. mše sv. v Dubečku; adorace 20 - 21h. v Uhříněvsi v kapli Božího hrobu.

 • středa - mše sv. rorátní v 6:15h. v Uhříněvsi; adorace 20 - 21h. v Kolovratech.

 • čtvrtek - slavnost - Panna Maria počatá bez poskvrny prvotního hříchu; mše sv. v 18h. v Kolovratech; adorace 20 - 21h. v Dubečku.

 • pátek - 2. pátek v měsíci, proto bude adorace od 16:00 do 17:00h. v Kolovratech s příležitostí ke svátosti smíření; pravidelná adorace od 17:30 bude dále ve farním kostele v Uhříněvsi, tamtéž mše sv. od 18h. Večer od 19h. bude příprava k biřmování pro mladší skupinu. 

 • sobota - mše sv. v Uhříněvsi v 8h. a večerní mše sv. s nedělní platností od 16h. v Královicích. 

 • v neděli - 3. neděle adventní; mše sv. jako obvykle: 7:55 Dubeček, 9:30 Uhříněves, 11:30 Kolovraty a večerní mše sv. v Uhříněvsi od 18h. 

 •  Další oznámení: 
 • Devět prvních pátků: Ježíš Kristus prostřednictvím sv. Markéty Marie Alacoque dal lidem možnost obdržet velké milosti, pokud obnoví upřímnou lásku a úctu k Srdci Ježíšovu. Nyní od prvního pátku v říjnu do prvního pátku v červnu (celkem 9 pátků) je možné se připojit k cestě za nimi. Vede prostřednictvím úcty k Nejsvětějšímu Srdci Páně a první pátky v měsíci, kdy je třeba přijmout Tělo Páně a být v tento den či co nejblíže k němu u svátosti smíření a vykonat pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně. Více o 12 zaslíbeních Božského Srdce Páně najdete tady
 • Modlitby matek probíhají každou středu od 19:00h. na faře v Uhříněvsi. 

 • Zapojte se do misií! V kostelích naší farnosti je možné odevzdávat staré mobilní telefony (nejlépe i s baterií, nabíječka není třeba) a také klíče od zámků, které již nepotřebujete a leží doma ladem. I tak lze pomoci misionářům, protože vytěžené kovy z těchto předmětů přinesou finanční užitek tam, kde působí. 

Rozvrh náboženství na školní rok 2016/2017:

 • Pondělí – Kolovraty/škola – 13.15 – 1. – 2.tř.; 14.15 – 3. – 5.tř.
 • Úterý – Uhříněves/fara – 15.00 – 1.tř. (pokud bude alespoň 5 dětí); 15:40 - 2. tř.; 16.20 – 3.tř.,
 • Středa - Dubeček - 14h.; Uhříněves/fara – 15.30 – 4. – 6.tř.; 16.15 – 7. – 9.tř.
 • od září 2016 začne příprava na biřmování, které se uskuteční v r. 2017

 

 

Advent

Advent- slovo odvozené od slovesa advenire - přicházeti, přijíti, příchod. To slovo vyvolává otázku, kdo či co přichází. Od spousty lidí dostaneme nejspíše odpověď, že „Vánoce, Vánoce přicházejí.“ Jenže on přichází Spasitel. Vánoce jsou narozeninami Ježíše Krista. 

Advent je jedna z největších křesťanských slavností. Doba očekávání příchodu Spasitele má každoročně jinou délku trvání, ale je vázána na čtyři neděle před Vánocemi. Začíná první nedělí adventní, která je zároveň počátkem nového církevního roku. Končí vigílií, tedy předvečerem Hodu Božího vánočního, Štědrým dnem. 

Advent v dnešní době má dvojí podobu - církevní a zvykovou. Svými texty, modlitbami a výzvami je toto období neopakovatelné. Je to čas, kdy je očekáváno narození Spasitele - čas radostný - vystřídaný radostnými Vánocemi. Víme, jak církevní rok pokračuje dál. Opakuje příběh Ježíšova života, jeho dětství a přípravu na velké poslání, období činného života, kdy Kristus koná dobro, uzdravuje a hlásá království Boží. Jeho spor se zákoníky a farizeji vyvrcholí v dramatu Velikonoc. Kristus zemře na kříži a třetího dne vstane z mrtvých. Vystoupí do nebe a z něj se snese milost Ducha Svatého. Podíváme-li se na církevní rok z hlediska tohoto příběhu, je to i vyprávění o lidstvu a o nás samých. Z toho nám vyvstane, proč v adventu- v radostné době- oblékají kněží roucha barvy fialové- barvy kajícnosti, sebezpytující barvy meditace. Advent je totiž i dobou, která připomíná, kam se až může člověk dostat, dopustí-li se vzpoury proti Božímu řádu. Tato doba je tedy i přípravou na druhý příchod Kristův na konci časů. 

Advent je tedy přípravné období na Vánoce i na druhý Kristův příchod na konci věků. Úchvatný adventní doba má rozevírat netušené hloubky lidské duše. Měla by být tichou přípravou přicházejících Vánoc.

 
Nahoru