Vítejte u nás!

Kostel Všech svatých, Praha - Uhříněves
Kostel Všech svatých, Praha - Uhříněves

FARNÍ AKTUALITY
od 25.9. do 2.10.2016

Dnes je 26. neděle v mezidobí. Mše sv. bude ještě v 18h. v Uhříněvsi. 

 • pondělí - mše sv. od 18h. v Uhříněvsi. 
 • úterý -  památka sv. Vincence z Paula, kněze, od 18h. mše sv. v Dubečku, po ní následuje modlitba za národ u příležitosti vigilie slavnosti sv. Václava. Dopoledne v 11h. bude na uhříněveském hřbitově požehnána obecní hrobka. 

 • středa - slavnost sv. Václava, mučedníka a hlavního patrona českého národa; mše sv. od 18h. v Uhříněvsi. Srdečně zveme také do Staré Boleslavi na slavnostní poutní mši sv. od 10h. 

 • čtvrtek - svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů; mše sv. od 18h. v Kolovratech.

 • pátek - památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve; mše sv. od 18h. v Uhříněvsi, od 17:30 jí předchází pravidelná adorace před NSO. 

 • sobota - památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve; mše sv. v Uhříněvsi bude ráno v 8h. Dále bude večerní mše sv. s nedělní platností od 18h. v Královicích. 

 • v neděli - mše sv. jako obvykle: 7:55h. Dubeček, 9:30h. Uhříněves, 11:30h. Kolovraty. Dále bude večerní mše sv. v Uhříněvsi od 18h. 

 •  Další oznámení: 
 • Náboženství v Kolovratech v pondělí 26. září z technických důvodů odpadá. Také nebude náboženství ve středu v Uhříněvsi, protože je státní svátek. 
 • V pátek 30. září od 19h. proběhne první setkání těch, kteří chtějí v příštím roce přijmout svátost biřmování a začínají přípravu. Přihlásit se mohou děti od 8. třídy a starší, samozřejmě též dospělí. 
 • Modlitby matek probíhají každou středu od 20:00h. na faře v Uhříněvsi. 

 • Zapojte se do misií! V kostelích naší farnosti je možné odevzdávat staré mobilní telefony (nejlépe i s baterií, nabíječka není třeba) a také klíče od zámků, které již nepotřebujete a leží doma ladem. I tak lze pomoci misionářům, protože vytěžené kovy z těchto předmětů přinesou finanční užitek tam, kde působí. 

Rozvrh náboženství na školní rok 2016/2017:

 • Pondělí – Kolovraty/škola – 13.15 – 1. – 2.tř.; 14.15 – 3. – 5.tř.
 • Úterý – Uhříněves/fara – 15.00 – 1.tř. (pokud bude alespoň 5 dětí); 15:40 - 2. tř.; 16.20 – 3.tř.,
 • Středa - Uhříněves/fara – 15.30 – 4. – 6.tř.; 16.15 – 7. – 9.tř.
 • od září 2016 začne příprava na biřmování, které se uskuteční v r. 2017

 

 

Michael, Gabriel a Rafael

Tři archanděly nám představuje Bible jako ty, kteří stojí před Bohem (Lk 1,19; Tob 12,15).

Povšimněme si jejich jmen a významu slova v hebrejštině.

Michael - "Kdo je jako Bůh?"

Gabriel - "Bůh ukázal svou sílu" (či "Muž Boží")

Rafael - "Bůh uzdravil".

Nevystupují jako ti, kdo své činy připisují pouze sobě, ale dávají za ně jméno Boha, neboť věrně stojí před Jeho tváří a plní svěřené úkoly Jeho jménem.

Společný svátek vyjadřuje přání, aby více vynikla úcta k nim. 

Katechismus katolické církve v článku 350 říká: "Andělé jsou duchoví tvorové, kteří neustále oslavují Boha a slouží jeho spásným plánům, které má vzhledem k jiným tvorům."

Archandělé představují zástupce těchto čistých duchů a nebeská knížata.

Když se jeden z archandělů představoval Tobiášovi řekl: "Já jsem Rafael, jeden ze sedmi andělů, kteří jsou připraveni, aby vcházeli před Hospodinovu slávu." (Tob 12,15) Přitom číslo 7 se vyskytuje v Bibli jako symbolické, značící plnost. Katechismus nám o andělích říká, že"jsou celým svým bytím Boží služebníci a poslové, stále hledí na tvář Otce a jsou dbalí rozkazů, poslušní na jeho slovo" (viz KKC 329 s odvoláním na Mt 18,10 a Ž 103,20).Připomíná také slova sv. Augustina: "Anděl je název úkolu, ne přirozenosti. Ptáš-li se, jak se nazývá tato přirozenost, je to duch; ptáš-li se, jaký má úkol, je to anděl. Podle toho, co je, je duch, podle toho, co koná, je anděl."

 

 
Nahoru