Vítejte u nás!

Kostel Všech svatých, Praha - Uhříněves
Kostel Všech svatých, Praha - Uhříněves

FARNÍ AKTUALITY 11.11. do 18.11.2018

Dnes je 32. neděle v mezidobí. 

 • pondělí -  mše sv. v 18h. v Uhříněvsi 
 • úterý -   mše sv. v 18h. v Dubečku 
 • středa -  mše sv. v 18h. v Uhříněvsi
 • čtvrtek - mše svatá v Kolovratech pro děti a s dětmi od 18:00h.
 • pátek - 3. pátek v měsíci, proto od 16 do 17h. adorace v Dubečku, v Uhříněvsi adorace od 17:30h. , dále od 18:00h. mse svatá.
 • sobota - mše sv. v 8h. v Uhříněvsi a v 16h. v Královicích.
 • neděle -  mše svaté jako obvykle
 • Hovory o víře

  každý 2. a 4. pátek v měsíci se od 19h. koná na faře setkání zájemců z řad dospělých u rozhovorů nad vírou a společně prožívanými otázkami všedních dnů křesťana v našem tisíciletí. 

 • Modlitby matek probíhají každou středu od 19:00h. na faře v Uhříněvsi. 
 • Zapojte se do misií! V kostelích naší farnosti je možné odevzdávat staré mobilní telefony (nejlépe i s baterií, nabíječka není třeba) a také klíče od zámků, které již nepotřebujete a leží doma ladem. I tak lze pomoci misionářům, protože vytěžené kovy z těchto předmětů přinesou finanční užitek tam, kde působí. 
 • Pravidelně je možné přijmout svátost smíření půl hodiny před každou pravidelnou mší sv. v našich kostelích. Další příležitosti jsou při pátečních adoracích ve všech našich kostelích.  
 • Živý růženec - rozpis desátků na říjen 2018

Rozvrh výuky náboženství na školní rok 2018/2019:

 • Pondělí – Kolovraty/škola – 13:15 - 14:00 pro 1.–3.tř.; 14:15 - 15:00 pro 4–5.tř.
 • Úterý – Uhříněves/fara – 15:30 – 16:15 pro 1.. a 2. tř.; 16:15 - 17:00 pro 3. tř.
 • Středa - Uhříněves/fara – 15:30 - 16:15 pro 4. tř.; 16:15 - 17:00 pro 5. – 8.tř.
 • Setkávání mládeže od 9. třídy výše každé pondělí od 19h. na faře

  

sv. Anežka Česká

Podle životopisců byla Anežka obdařena "jasnozřivým viděním" a mocí konat zázraky. Zázračně pomáhala trpícím, sužovaným nemocí a hladem. Vedle náhlých uzdravení je popisován na její přímluvu i zázrak objevení jídla v klášteře za doby velké nouze a hladovění, kdy český národ byl ponižován od Braniborů. Rozdávala naději a povzbuzení. Sama byla v utrpení velmi trpělivá, vynikala mimořádně velkou pokorou a láskou, pro které měla vzor v Ježíši. Nelze přehlížet její důvěru a hlubokou úctu k eucharistii. 

Po 46 let života v klášteře byla oporou všem spolusestrám. Modlitbou doprovodila na věčnost všechny své blízké a zemřela v postní době, jak předpověděla, v pondělí 2. března okolo třetí hodiny odpoledne, ve věku asi 70 let.

Pohřbena byla v neděli 15. 3. 1282 v kapli Panny Marie, mezi oratoří a kněžištěm kostela sv. Františka. Její ostatky však byly odtud přeneseny na neznámé místo. Jako důvod je udáváno zrušení kláštera za Josefa II.

Od své smrti byla Anežka ctěná jako světice. O její svatořečení se však žádalo marně po 700 let. K potvrzení její úcty došlo po složitě dlouhém procesu 3. 12. 1874 papežem Piem IX. a k její kanonizaci 12. 11. 1989 papežem Janem Pavlem II.. Kanonizace se dává do souvislosti s návratem svobody skrze "sametovou revoluci" o pět dní později a pro český národ začalo oživení náboženského života, ale o vytrvalost ve víře a správné pochopení svobody jakoby ji prosil nedostatečně.

Sloužit druhým z lásky je naše povolání ať ho přijmeme nebo ne. Po vzoru sv. Anežky se rozhodnu konat je z lásky k Bohu a hledět přitom na Krista, vzor chudoby, pokory a zářícího nevýslovnou láskou. Přitom se zamyslím nad tím, jak by můj život vypadal, kdybych tak činil již mnohem dřív.

Bože, Tvá služebnice Anežka šla za Tvým voláním, zřekla se bohatství a zamilovala si chudobu, následovala Tvého ukřižovaného Syna a došla do nebeské radosti; na její přímluvu veď i nás, abychom nelpěli na věcech pomíjejících a dosáhli slávy věčné. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

 

 
Nahoru