Vítejte u nás!

Kostel Všech svatých, Praha - Uhříněves
Kostel Všech svatých, Praha - Uhříněves

FARNÍ AKTUALITY 16.9. do 23.9.2018

Dnes je 24. neděle v mezidobí. 

 • pondělí -  mše sv. v 18h. v Uhříněvsi 
 • úterý -   mše sv. v 18h. v Dubečku 
 • středa -  mše sv. v 18h. v Uhříněvsi
 • čtvrtek - mše svatá v Kolovratech pro děti od 18:00h.
 • pátek - 3. pátek v měsíci, od 16 do 17h. adorace s moznosti svátosti smíření v Dubečku; mše svatá v 18h. v Uhříněvsi. Adorace v Uhříněvsi od 17:30h.
 • sobota - mše sv. v 8h. v Uhříněvsi, v 18h. mše sv. v Královicích (s nedělní platností).
 • neděle -  mše svaté jako obvykle.
 • Hovory o víře

  každý 2. a 4. pátek v měsíci se od 19h. koná na faře setkání zájemců z řad dospělých u rozhovorů nad vírou a společně prožívanými otázkami všedních dnů křesťana v našem tisíciletí. 

 • Modlitby matek probíhají každou středu od 19:00h. na faře v Uhříněvsi. 
 • Zapojte se do misií! V kostelích naší farnosti je možné odevzdávat staré mobilní telefony (nejlépe i s baterií, nabíječka není třeba) a také klíče od zámků, které již nepotřebujete a leží doma ladem. I tak lze pomoci misionářům, protože vytěžené kovy z těchto předmětů přinesou finanční užitek tam, kde působí. 
 • Pravidelně je možné přijmout svátost smíření půl hodiny před každou pravidelnou mší sv. v našich kostelích. Další příležitosti jsou při pátečních adoracích ve všech našich kostelích.  
 • Živý růženec - rozpis desátků na září 2018

Rozvrh výuky náboženství na školní rok 2017/2018:

 • Pondělí – Kolovraty/škola – 13:15 - 14:00 pro 1.–3.tř.; 14:15 - 15:00 pro 4–5.tř.
 • Úterý – Uhříněves/fara – 15:30 – 16:15 pro 1.. a 2. tř.; 16:15 - 17:00 pro 3. tř.
 • Středa - Uhříněves/fara – 15:30 - 16:15 pro 4. tř.; 16:15 - 17:00 pro 5. – 8.tř.
 • Setkávání mládeže od 9. třídy výše každé pondělí od 19h. na faře

  

7 bolestí Panny Marie

Připomínaných sedmero Mariiných bolestí představuje život naplněný utrpením, kterým procházela ve spojení se Synem Božím jako jeho matka. Tím se podílela i na spasitelném úkolu svého Syna a pátá jmenovaná bolest souvisí s rozšířením jejího mateřství na nás všechny. Všechny jmenované bolesti provází Mariin vnitřní souhlas - v něm můžeme vidět vzor jak dávat svému utrpení cenu odhodlaným spojením s obětí Krista. 

O bolestech Panny Marie podle biblicko-liturgické církevní tradice je možné rozjímat i formou modlitby zvláštního růžence, jak k jejímu šíření vyzvala P.M. v Kibeho ve Rwandě 31. 5. 1982. Při ní 7x po modlitbě Otče náš následuje s tajemstvím bolesti vždy 7 Zdrávas Maria.

1. Při uvedení Páně do chrámu.

2. Při útěku do Egypta.

3. Při ztrátě Dítěte Ježíše na pouti do Jeruzaléma.

4. Když Maria potkala Ježíše s křížem. 

5. Když Maria stanula u kříže svého Syna. 

6. Když Maria přijímá na klín tělo mrtvého Syna. 

7. Při ukládání Ježíše do hrobu. 

S touto památkou si také připomínáme, že neposlušnost prvních lidí vedla k smrti a obdivuhodná poslušnost, kterou vidíme u Božího Syna a jeho Matky, vede k životu.

 
Nahoru