Vítejte u nás!

Kostel Všech svatých, Praha - Uhříněves
Kostel Všech svatých, Praha - Uhříněves

FARNÍ AKTUALITY od 14.1. do 21.1.2018

Dnes je 2. neděle v mezidobí. 

 • pondělí -  mše sv. v 18h. v Uhříněvsi 
 • úterý -   mše sv. v 18h. v Dubečku
 • středa -  mše sv. v 18h. v Uhříněvsi
 • čtvrtek - mše sv. v 18h. (dětská) v Kolovratech.
 • pátek - 3. pátek v měsíci,  adorace od 16:00 do 17:00h. v Dubečku. Od 17:30 adorace a mše sv. od 18h. v Uhříněvsi.
 • sobota - mše svatá v 8h. v Uhříněvsi a v 16h. také mše svatá v Královicích;
 • v neděli - mše sv. dle nedělního pořádku 
 • Další oznámení:  zveme zejména mládež v pátek v 19h. k setkání na faře; od 18. do 25. ledna proběhne Týden modliteb za jednotu křesťanů
 • Hovory o víře

  každý 2. a 4. pátek v měsíci se od 19h. koná na faře setkání zájemců z řad dospělých u rozhovorů nad vírou a společně prožívanými otázkami všedních dnů křesťana v našem tisíciletí. 

  Setkávání mládeže

  každý 1. a 3. pátek v měsíci probíhá setkání mládeže naší farnosti (od 8. třídy výše) po mši sv. od 19h. na faře. Srdečně zveme!

 • Modlitby matek probíhají každou středu od 19:00h. na faře v Uhříněvsi. 
 • Zapojte se do misií! V kostelích naší farnosti je možné odevzdávat staré mobilní telefony (nejlépe i s baterií, nabíječka není třeba) a také klíče od zámků, které již nepotřebujete a leží doma ladem. I tak lze pomoci misionářům, protože vytěžené kovy z těchto předmětů přinesou finanční užitek tam, kde působí. 
 • Pravidelně je možné přijmout svátost smíření půl hodiny před každou pravidelnou mší sv. v našich kostelích. Další příležitosti jsou při pátečních adoracích ve všech našich kostelích.  

Rozvrh výuky náboženství na školní rok 2017/2018:

 • Pondělí – Kolovraty/škola – 13.15 – 1.–3.tř.; 14.15 – 4–5.tř.
 • Úterý – Uhříněves/fara – 15.30 – 1.. a 2. tř.; 16:15 - 3. tř.
 • Středa - Dubeček - 14h.; Uhříněves/fara – 15.30 – 4. – 6.tř.; 16.15 – 7. – 8.tř.
 • Setkávání mládeže 1. a 3. pátek v měsíci od 19h. na faře

  

 

ZVLÁŠTNÍ MLADÍK

Jeden statkář potřeboval pomocníka, který by dohlížel na stáje a na seník. Vydal se ho hledat  do vesnice. Uviděl tam mladíka, který se potloukal mezi staveními. Mohlo mu být tak šestnáct nebo sedmnáct let, byl vysoký a hubený, a nezdálo se, že by byl nějak zvlášť silný.

,,Jak se jmenuješ, mladíku?"

,,Alfréd."

,,Hledám někoho, kdo by chtěl pracovat na mém statku. Umíš pracovat v hospodářství?"

,,Jistě, pane. Můžu spát za větrné noci."

,,Cože?" zeptal se překvapeně statkář.

,,Můžu spát za větrné noci."

Statkář nad tím pokrčil rameny a šel pryč. K večeru potkal Alfréda znovu a znovu mu zopakoval svůj návrh. A  Alfréd na něj zase odpověděl: ,,Můžu spát za větrné noci."

Statkář hledal pomocníka, a ne kluka, který se chlubí, že spí za větrných nocí.

Zkusil tedy hledat dál, ale nenašel nikoho, kdo by chtěl u něj pracovat. Tak se rozhodl, že přece jen přijme Alfréda, který mu zase řekl: ,,Buďte klidný, pane, já můžu spát i za větrné noci."

,,Dobře. Uvidíme, co umíš."

Alfréd pracoval na statku několik týdnů. Statkář byl hodně zaměstnán a neměl čas pozorně sledovat, co mladík dělá.

Pak ho jedné noci probudil vítr. Vítr fičel a hvízdal mezi stromy, v komíně se ozývala meluzína, okna se div nerozlétla dokořán. Statkář vyskočil z postele. Vichřice mohla rozrazit vrata od chlévů a stájí, vyděsit dobytek, rozfoukat seno a slámu a napáchat nejrůznější škody. Rozběhl se tedy za Alfrédem. Tloukl na jeho dveře, ale marně. Zabušil silněji: ,,Alfréde vstávej! Pojď mi pomoct, než vítr všechno rozbije!"

Ale Alfréd spal dál. Statkář nemohl ztrácet čas. Rychle seběhl se schodů, přeběhl dvůr a už byl u chléva.

Jaké však bylo jeho překvapení! Vrata byla pevně zavřena na petlici, okna zajištěna proti otevření. Seno i sláma byly zakryty a převázány, takže je nic nemohlo odfouknout. Koně byly v bezpečí, prasata a slepice klidné.Venku zuřil vítr. Ale uvnitř chléva byla zvířata klidná a v bezpečí.

V tu chvíli se statkář rozesmál. Pochopil, co myslel Alfréd tím, když mu říkal, že dokáže spát i ta větrné noci.

Mladík každý den pečlivě vykonával svou práci. Staral se, aby všechno bylo na svém místě. Pečlivě zavíral dveře a okna a obstarával zvířata. Na vichřici se připravoval každý den, a proto se jí nemusel bát.

A TY MŮŽEŠ SPÁT ZA TÉTO DLOUHÉ VĚTRNÉ NOCI, KTEROU JE TVŮJ ŽIVOT?!

 
Nahoru