Vítejte u nás!

Kostel Všech svatých, Praha - Uhříněves
Kostel Všech svatých, Praha - Uhříněves

FARNÍ AKTUALITY 21.10. do 28.10.2018

Dnes je 29. neděle v mezidobí. Slavíme Misijní neděli s vzácným hostem otcem Karlem Tefou - fotky zde. V měsíci růžence - říjnu se modlíme půl hodiny přede mší svatou růženec v našich kostelích.

 • pondělí -  mše sv. v 18h. v Uhříněvsi 
 • úterý -   mše sv. v 18h. v Dubečku 
 • středa -  mše sv. v 18h. v Uhříněvsi
 • čtvrtek - mše svatá v Kolovratech pro děti od 18:00h.
 • pátek - v Uhříněvsi adorace od 17:30 do 18:00h., příležitost ke sv. smíření; mše sv. od 18h., od 19h. na faře hovory o víře.
 • sobota - mše sv. v 8h. v Uhříněvsi a v 18h. v Královicích.
 • neděle -  mše svaté jako obvykle. Od 14h. bude v Uhříněvsi ve farním kostele ekumenická bohoslužba u příležitosti 100. výročí vzniku republiky za hudebního doprovodu Jaroslava Svěceného.
 • Hovory o víře

  každý 2. a 4. pátek v měsíci se od 19h. koná na faře setkání zájemců z řad dospělých u rozhovorů nad vírou a společně prožívanými otázkami všedních dnů křesťana v našem tisíciletí. 

 • Modlitby matek probíhají každou středu od 19:00h. na faře v Uhříněvsi. 
 • Zapojte se do misií! V kostelích naší farnosti je možné odevzdávat staré mobilní telefony (nejlépe i s baterií, nabíječka není třeba) a také klíče od zámků, které již nepotřebujete a leží doma ladem. I tak lze pomoci misionářům, protože vytěžené kovy z těchto předmětů přinesou finanční užitek tam, kde působí. 
 • Pravidelně je možné přijmout svátost smíření půl hodiny před každou pravidelnou mší sv. v našich kostelích. Další příležitosti jsou při pátečních adoracích ve všech našich kostelích.  
 • Živý růženec - rozpis desátků na říjen 2018

Rozvrh výuky náboženství na školní rok 2018/2019:

 • Pondělí – Kolovraty/škola – 13:15 - 14:00 pro 1.–3.tř.; 14:15 - 15:00 pro 4–5.tř.
 • Úterý – Uhříněves/fara – 15:30 – 16:15 pro 1.. a 2. tř.; 16:15 - 17:00 pro 3. tř.
 • Středa - Uhříněves/fara – 15:30 - 16:15 pro 4. tř.; 16:15 - 17:00 pro 5. – 8.tř.
 • Setkávání mládeže od 9. třídy výše každé pondělí od 19h. na faře

  

Volá sv. Terezie z Avily

„Kdo se nemodlí, nepotřebuje, aby ho ďábel svedl z cesty. Vrhne se do pekla sám.“

„Život znamená žít takovým způsobem, aby se člověk nebál ani smrti, ani ničeho jiného.“

„Pokud žije někdo sám, lehko se může považovat za svatého; až ve společenství pocítí, jestli je opravdu pokorný a trpělivý.“

Výsledek obrázku pro theresia avila

„Ještě důležitější, než dát jíst hladovému, je modlit se za ty, kteří žijí ve smrtelném hříchu.“

„Ničím se neznepokojuj, ničím se nermuť, všechno pomíjí. Bůh se ale nemění. Máš-li v srdci Boha, nic Ti nechybí, jeho láska stačí.“

Svátek sv. Terezie od Ježíše (z Ávily) slavíme 15. října.

 
Nahoru