Vítejte u nás!

Kostel Všech svatých, Praha - Uhříněves
Kostel Všech svatých, Praha - Uhříněves

FARNÍ AKTUALITY od 15.4. do 22.4.2018

Dnes je 3. neděle velikonoční, mše sv. budou jako obvykle vyjma soboty, viz níže. 

 • pondělí -  mše sv. 18h., Uhříněves
 • úterý -   mše sv. 18h., Dubeček
 • středa -  mše sv. 18h., Uhříněves
 • čtvrtek - mše sv. 18h., Kolovraty
 • pátek - mše sv. 18h., Uhříněves, od 16 - 17h. adorace s možností svátosti smíření v Dubečku, adorace o 17:30h. v Uhříněvsi. 
 • neděle - mše sv. jako obvykle. 

 

 • Hovory o víře

  každý 2. a 4. pátek v měsíci se od 19h. koná na faře setkání zájemců z řad dospělých u rozhovorů nad vírou a společně prožívanými otázkami všedních dnů křesťana v našem tisíciletí. 

  Setkávání mládeže

  každý 1. a 3. pátek v měsíci probíhá setkání mládeže naší farnosti (od 8. třídy výše) po mši sv. od 19h. na faře. Srdečně zveme!

 • Modlitby matek probíhají každou středu od 19:00h. na faře v Uhříněvsi. 
 • Zapojte se do misií! V kostelích naší farnosti je možné odevzdávat staré mobilní telefony (nejlépe i s baterií, nabíječka není třeba) a také klíče od zámků, které již nepotřebujete a leží doma ladem. I tak lze pomoci misionářům, protože vytěžené kovy z těchto předmětů přinesou finanční užitek tam, kde působí. 
 • Pravidelně je možné přijmout svátost smíření půl hodiny před každou pravidelnou mší sv. v našich kostelích. Další příležitosti jsou při pátečních adoracích ve všech našich kostelích.  

Rozvrh výuky náboženství na školní rok 2017/2018:

 • Pondělí – Kolovraty/škola – 13.15 – 1.–3.tř.; 14.15 – 4–5.tř.
 • Úterý – Uhříněves/fara – 15.30 – 1.. a 2. tř.; 16:15 - 3. tř.
 • Středa - Dubeček - 14h.; Uhříněves/fara – 15.30 – 4. – 6.tř.; 16.15 – 7. – 8.tř.
 • Setkávání mládeže 1. a 3. pátek v měsíci od 19h. na faře

  

Méně je více

Mentalita člověka naší doby a jeho životní styl nesou zodpovědnost za to, že se objevují nejrůznější tendence nepřátelské duchovnímu životu. Jednou z nich je tendence k povrchnosti, která člověku ztěžuje a někdy přímo znemožňuje osvojit si schopnost vnímat a poznávat vlastní nitro. Nesmírné množství informací, které na nás ze všech stran útočí, všeobecný chvat, zneužívání slov - to všechno nepřeje duchovní formaci, která by chtěla zajít trochu více do hloubky. Čteme, posloucháme a vnímáme jen povrchně. Takový životní styl páchá veliké škody na lidském duchu, vždyť přece zásadním životním prostředím ducha je hluboký intimní vztah k Ježíši Kristu. Proto čtěme méně, avšak s větší pozorností a soustředěností. Vnímejme kolem sebe toho méně, ale důkladněji. Mluvme méně, zato s větší pokorou a odpovědností za vyřčená slova. O našem vnitřním bohatství a hloubce nerozhoduje množství zážitků, ale jejich kvalita. 

 
Nahoru