Vítejte u nás!

Kostel Všech svatých, Praha - Uhříněves
Kostel Všech svatých, Praha - Uhříněves

FARNÍ AKTUALITY
od 29.5. do 5.6.2016

Dnes je 9. neděle v mezidobí, v naší farnosti slavíme Slavnost Těla a Krve Páně, mše sv. ještě večer v 18h. (Kolovraty) a v 19h. (Uhříněves). 

 • pondělí - památka sv. Zdislavy; mše sv. v 19h. v Uhříněvsi, od 18:30 májová pobožnost. 
 • úterý - svátek Navštívení Panny Marie; mše sv. v 19h. v Dubečku, od 18:30 májová pobožnost.

 • středa - mše sv. od 19h. v Uhříněvsi; od 18:30 májová pobožnost.

 • čtvrtek - mše sv. v 18h. v Kolovratech. 

 • pátek - první pátek v měsíci; Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Všichni jsme zváni na malou pouť našeho vikariátu, která se koná v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze na Vinohradech (nám. Jiřího z Poděbrad). Začíná v 17h. adorací v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně, od 17:50 pokračuje modlitbou litanií a v 18h. mší sv. (celebruje P. Zdeněk Wasserbauer, generální vikář pražské arcidiecéze)  Po mši sv. je možnost vyslechnout krátkou katechezi na téma Boží milosrdenství a bude další příležitost k adoraci. Příležitost ke sv. smíření - od 17h. a po mši sv. do 20:30h., kdy program pouti oficiálně končí. Mše sv. v naší farnosti bude dopoledne v 9:30, po ní do 12h. následuje adorace s příležitostí ke sv. smíření.

 • sobota - památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie, mše sv. ráno v 8h. a večer v 19h. v Královicích.

 • v neděli - mše sv. v Dubečku 7:55, v Uhříněvsi v 9:30 a večerní mše sv v Uhříněvsi v 19h. Od 15h. zveme všechny malé i velké na neformální setkání s opékáním na farní zahradu. Uvítáme něco malého ke společnému stolu. 

 • Další oznámení: 

 • V sobotu 25.6. - na závěr školního roku - zvlášť pro děti a jejich rodiče plánujeme pouť do Hrádku u Vlašimi. Program představíme později. 
 • Modlitby matek probíhají každou středu od 20:00h. na faře v Uhříněvsi. 

 • Zveme na setkávání mládeže (od 12 let) v naší farnosti, pravidelně každý čtvrtek po mši sv. od 19:15 na faře. Přijít můžete i bez ohlášení a kdykoliv :-)

 • Misijní ministrantský tábor - i v letošním roce se mohou ministranti z farností spravovaných SVD přihlásit na ministrantský tábor na Slovensku, který se koná od 18. do 22. července 2016. Více informací najdete na webu

 • Zapojte se do misií! V kostelích naší farnosti je možné odevzdávat staré mobilní telefony (nejlépe i s baterií, nabíječka není třeba) a také klíče od zámků, které již nepotřebujete a leží doma ladem. I tak lze pomoci misionářům, protože vytěžené kovy z těchto předmětů přinesou finanční užitek tam, kde působí. 

Rozvrh náboženství na školní rok 2015/2016:

 • Pondělí – Kolovraty – 13.15 – 1. – 3.tř.; 14.15 – 4. – 5.tř.
 • Úterý – Uhříněves – 15.15 – 1.tř.; 16.00 – 2. – 3.tř.,
 • Středa - Uhříněves – 15.30 – 4. – 5.tř.; 16.15 – 6. – 9.tř.

 

 

Milující srdce

Je otevřené, zraněné trním našich vin i s křížem, na kterém za nás dotlouklo. - Tak vypadá láska, která se ničím neprovinila.

Nezaslouží si naši vděčnost? Naši touhu projevovat mu lásku? Naše rozhodnutí čerpat z něj sílu, kterou jen u něj můžeme získat? - A pak žít podle něj.

Srdce je symbolem našeho nitra, symbolem lásky. Naše láska i duše potřebují být živeny, ale svět je nenasytí. Ten živí jen naše ego a tělesné touhy, abychom v nich viděli náhradu za duši a lásku. Jejich ovládáním nás ten, který světu vládne, jako Adama a Evu chce zmást a odloučením od Pravdy zničit.

Ježíš je "cesta, pravda a život." (Jan 14,6) Účastí na slavnosti mu chceme poděkovat za vše, čím pro nás je a k čemu všemu se pro nás jeho Srdce odhodlalo. Vděčnost znamená opětování lásky podle její velikosti silou, které jsme schopni. Opět se dostáváme k tomu, že i té vděčnosti jsme schopni jen v síle Ježíšovy lásky. Žít z ní znamená v ní i růst.

Tak jako láska roste láskou i milostí přibývá tím, čím více s nimi spolupracujeme.

Dnešní slavnost je svátkem Lásky i výzvou k otevření vlastního srdce k přijetí milosti, aby toužilo připodobnit se Ježíšovu Srdci. Bůh nás miloval věčnou láskou (srov. Jer 31,3) a otevřel nám v Srdci svého Syna pramen milosti a slitování. - K tomu nesmíme zůstat lhostejní.

 

 
Nahoru