Vítejte u nás!

Kostel Všech svatých, Praha - Uhříněves
Kostel Všech svatých, Praha - Uhříněves

 FARNÍ AKTUALITY

13. června - 20. června 2021

Mše svaté budou podle pravidelného programu. Navíc jsou mše svaté ráno v Uhříněvsi v 6.30 hod. od pondělí do pátku.

V pátek 18. června,  bude adorace s možností sv. smíření v kostele v Dubečku od 16.00 hod.

Příští neděli slavíme 12. neděle v mezidobí

 

Svátky tento týden:

 

 Mše svaté v tomto týdnu:

14. června – pondělí   Uhříněves 6.30 a 18.00 hod.

15. června – úterý  Uhříněves 6.30, Dubeček 18.00 hod.

16. červnastředa    Uhříněves 6.30 a 18.00 hod.

17. června – čtvrtek   Uhříněves 6.30 a Kolovraty v 18.00 hod.

18. června – pátek   Uhříněves 6.30 a 18.00 hod.

19. června  – sobota  Uhříněves 8.00 hod.

Královice 18.00 hod. – mše s nedělní platností

20. června  – 12. neděle v mezidobí

Dubeček 8.00 hod.

Kolovraty 10.00 hod. a 11.30 hod.

Uhříněves 8.00, 9.30 a 18.00 hod.

 

AKTUALITY 

  1. Příprava na biřmování se koná  na faře ve středu a pátek.
  2. Přihlášky na příměstský farní tábor  se nacházejí u vchodu kostela. Přihlášku je potřeba odevzdat co nejdříve, nejpozději do 20. června. 
  3. BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI UHŘÍNĚVES PŘES PRÁZDNINY OD 28. ČERVNA 2021

 

PONDĚLÍ: Uhříněves 6.30 hod.

ÚTERÝ: Dubeček 18.00 hod.

STŘEDA: Uhříněves 6.30 hod.

ČTVRTEK: Kolovraty 18.00 hod

PÁTEK: Uhříněves 18.00 hod.

SOBOTA: Uhříněves 8.00 hod.

                        Královice 18.00 hod. (z nedělní platnosti)

NEDĚLE: Dubeček 8.00 hod.

                        Uhříněves 9.30 hod.

                        Kolovraty 11.30 hod.

                        Není večerní mše svaté!!!

 

         

 


 

 ------

 

  • Živý růženec - rozpis desátků na květen 2021. 

  

Poděkování

Děkujeme všem, kteří podporují finančně naší farnost svými dary na náš farní účet: 289665379/0800. Prosíme všechny, kteří chtějí  touto cestou pomoc farností, aby dali poznámku „dar“ anebo variabilní symbol 111 pro usnadnění vyúčtovaní.

  

Žádný biskup ani kněz se nestane svatým bez Božího lidu

To jsou slova filipínského biskupa Mons. Raula Daela. Poslechněte si úryvek kázání, které přednesl na Zelený čtvrtek v tomto roce při obřadu svěcení olejů během Missa chrismatis. Stojí to za to!

https://youtu.be/xU3gzE9w4Ow

Nejryzejší část života a služby kněze se projeví v těžkostech, v časech zkoušek a v časech velkých krizí. Nejryzejší část nás samých vychází na povrch, když jsme očišťováni těžkými chvílemi našeho života. Proto, bratři kněží, necouvejte před těžkostmi, protože když se setkáváme ve službě s těžkostmi, Bůh z nás chce dostat to nejlepší, a to i v selháních, v nevěrnosti, ba dokonce i v našich nemocech. Před vámi, bratři a sestry, bychom vás chtěli my, kněží, poprosit o odpuštění za chvíle, kdy jsme nedokázali žít své kněžství, za chvíle, kdy jsme se vám stali diktátory a neposlouchali jsme vás ani Ducha svatého, který k nám skrze vás promlouval. Odpusťte nám naše nedostatky a slabosti. Odpusťte nám, když jsme se někdy nechali unést svými lidskými potřebami. Odpusťte, že jsme se na vás nedívali jako na Boží lid, ale pouze jako na zdroj peněz. Modlete se za nás, aby Pán obnovil náš pohled a abychom při pohledu na vás viděli Boží lid. Modlete se za nás, protože žádný biskup ani kněz se nestane svatým bez Božího lidu. A my se budeme ze všech sil snažit, zejména když nás čekají další úkoly, abychom byli věrnější Církvi, Pánovi, na jehož kněžství máme účast. Modlete se za nás, abychom neztráceli naději; naději na změnu a naději, že můžeme žít svou službu a život jako kněží, které si nárokuje a vlastní Pán a jen on sám. Amen. 

[převzato z verbisti.sk]

 
Nahoru