Vítejte u nás!

Kostel Všech svatých, Praha - Uhříněves
Kostel Všech svatých, Praha - Uhříněves

 FARNÍ AKTUALITY

9. května - 16. května 2021

Mše svaté budou podle pravidelného programu. Navíc jsou mše svaté ráno v Uhříněvsi v 6.30 hod. od pondělí do pátku.

Příští neděli slavíme Slavnost Nanebevstoupení Páně. Program mší svatých bude stejný jako dnes.

14. května je druhý pátek v měsíci. Adorace je v Kolovratech v 16 hod.

Májové pobožnosti jsou po každé mši svaté ve všední den.

Svátky tento týden:

12. května – středa v pražské arcidiecézi svátek výročí posvěcení katedrály

13. května – čtvrtek slavnost Nanebevstoupení Páně - je přeložená na neděli

14. května – pátek svátek sv. Matěje, apoštola

 

 Mše svaté v tomto týdnu:

10. května – pondělí   Uhříněves 6.30 a 18.00 hod.

11. května – úterý  Uhříněves 6.30, Dubeček 18.00 hod.

12. květnastředa    Uhříněves 6.30 a 18.00 hod.

13. května – čtvrtek   Uhříněves 6.30 a Kolovraty v 18.00 hod.

14. května – pátek   Uhříněves 6.30 a 18.00 hod.

15. května  – sobota  Uhříněves 8.00 hod.

Královice 18.00 hod. – mše s nedělní platností

16. května  – Slavnost Nanebevstoupení  Páně

Dubeček 8.00 hod.

Kolovraty 10.00 hod. a 11.30 hod.

Uhříněves 8.00, 9.30 a 18.00 hod.

 

AKTUALITY 

  1. Příprava na první svaté přijímání a na biřmování pokračuje přes internet. Přípravy se zúčastní také ti, kteří již první svaté přijímání přijali.
  2. Příměstský farní tábor se bude konat v naší farnosti tento rok od 2. do 6. srpna.  První setkání vedoucích a těch, kteří chtějí se zapojit, bude se konat v neděli 23. května na faře po večerní mši svaté.    
  3. Příští týden se při každé nedělní mši svaté bude konat účelová sbírka na služné kněží do Fondu sv. Vojtěcha.   Je to nově zavedená sbírka, která se bude konat čtyřikrát do roka. Vysvětlení účelu té sbírky a ekonomické politiky arcidiecéze se nachází v letáku „Dobré hospodaření pro dílo Boží“, který si můžete vyzvednout u vchodu do kostela.  

 

 ------

 

  • Živý růženec - rozpis desátků na květen 2021. 

  

Poděkování

Děkujeme všem, kteří podporují finančně naší farnost svými dary na náš farní účet: 289665379/0800. Prosíme všechny, kteří chtějí  touto cestou pomoc farností, aby dali poznámku „dar“ anebo variabilní symbol 111 pro usnadnění vyúčtovaní.

  

Žádný biskup ani kněz se nestane svatým bez Božího lidu

To jsou slova filipínského biskupa Mons. Raula Daela. Poslechněte si úryvek kázání, které přednesl na Zelený čtvrtek v tomto roce při obřadu svěcení olejů během Missa chrismatis. Stojí to za to!

https://youtu.be/xU3gzE9w4Ow

Nejryzejší část života a služby kněze se projeví v těžkostech, v časech zkoušek a v časech velkých krizí. Nejryzejší část nás samých vychází na povrch, když jsme očišťováni těžkými chvílemi našeho života. Proto, bratři kněží, necouvejte před těžkostmi, protože když se setkáváme ve službě s těžkostmi, Bůh z nás chce dostat to nejlepší, a to i v selháních, v nevěrnosti, ba dokonce i v našich nemocech. Před vámi, bratři a sestry, bychom vás chtěli my, kněží, poprosit o odpuštění za chvíle, kdy jsme nedokázali žít své kněžství, za chvíle, kdy jsme se vám stali diktátory a neposlouchali jsme vás ani Ducha svatého, který k nám skrze vás promlouval. Odpusťte nám naše nedostatky a slabosti. Odpusťte nám, když jsme se někdy nechali unést svými lidskými potřebami. Odpusťte, že jsme se na vás nedívali jako na Boží lid, ale pouze jako na zdroj peněz. Modlete se za nás, aby Pán obnovil náš pohled a abychom při pohledu na vás viděli Boží lid. Modlete se za nás, protože žádný biskup ani kněz se nestane svatým bez Božího lidu. A my se budeme ze všech sil snažit, zejména když nás čekají další úkoly, abychom byli věrnější Církvi, Pánovi, na jehož kněžství máme účast. Modlete se za nás, abychom neztráceli naději; naději na změnu a naději, že můžeme žít svou službu a život jako kněží, které si nárokuje a vlastní Pán a jen on sám. Amen. 

[převzato z verbisti.sk]

 
Nahoru