Pravidelný pořad bohoslužeb

Pravidelný pořad bohoslužeb

Uhříněves

  • neděle v 9:30 h. a v 18:00h. (večerní mše sv. nejsou o prázdninách, každou poslední neděli v měsíci je večerní mše svatá ve slovenštině)

pondělí - 18:00 h.
středa - 18:00h.
pátek - 18:00h.
sobota – 8:00 h.

Zpovídá se 1/2 hodiny před každou mší svatou.

Pravidelné adorace se konají každý pátek od 17:30 h., na první pátek v měsíci pak již od 16:00 h. (ve farním kostele). V dalších našich kostelích se adorace konají takto: 2. pátek v měsíci od 16 do 17h. v Kolovratech, 3. pátek v měsíci od 16 do 17h. v Dubečku.

Královice

sobota - 18:00 h. (v zimním čase od 16h.); mše sv. s nedělní platností.

Dubeček

  • neděle 8:00 h.

úterý - 18:00h. 

Kolovraty

  • neděle v 11:30 h.

čtvrtek - 18:00 h. (zvláště pro rodiny s dětmi; mimo postní a adventní období, kdy jsou mše sv. pro rodiny s dětmi v kostele v Uhříněvsi)

 
 
Nahoru